Ana Sayfa  Mevzuat  

Marka Mevzuat

 

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
Mülga Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Sınıflandırma Tebliği Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ  
Tanınmışlık Esasları Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması  
Başkanlık Oluru Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti  
Kılavuz Marka İnceleme Kılavuzu TR  ENG 
Kullanım İspatı Kılavuzu Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu  

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
  Marka Kanunu Andlaşması  
Madrid Yönetmelik Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik  
Madrid Temel Bilgiler Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler