Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Formları

 MARKA İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman 6769 Sayılı SMK Form Adı Güncelleme Tarihi Doküman 556 Sayılı KHK Form Adı Güncelleme Tarihi
YM-1 Karara İtiraz Formu 21.05.2018 Karara İtiraz Formu 24.01.2017

YM-2 Yayıma İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 21.05.2018 Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi Formu

24.01.2017
YM-3 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 21.05.2018 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu Talep Formu

24.01.2017
YM-4 Karara-Yayıma itirazın Yeniden İncelenmesi  İtiraz Eksiklik Tamamlama Formu

21.05.2018      
YM-5 Karara İtirazda-Yayıma itirazın Yeniden İncelenmesi Talebinde Hata Düzeltme Talep Formu

21.05.2018      

YM-6       Karara İtirazın-Yayıma itirazın Yeniden İncelenmesi Talebinin Geri Çekilmesi Talep Formu
21.05.2018 Karara İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 24.01.207

 

 TASARIM İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman 6769 Sayılı SMK Form Adı Güncelleme Tarihi  Kod Form Adı  Doküman Güncelleme Tarihi 
YT-1    Karara İtiraz Formu

09.07.2018 YT-1   Ek Karara İtiraz Formu  09.07.2018
YT-2   Yayıma İtiraz Formu

09.07.2018 YT-2   Ek Yayıma İtiraz Formu 09.07.2018
YT-3 Eksiklik Tamamlama Formu 

 21.05.2018        
YT-4 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu

21.05.2018        
YT-5 İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu

21.05.2018        
YT-6   İtiraz Hata Düzeltme Formu

21.05.2018        
YT-7  İtiraz Vekil Atama-Azletme Formu 21.05.2018        

 

 PATENT İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
YP-1 Patent-Faydalı Model Karara İtiraz Formu
21.05.2018
YP-2 Patent Karara İtiraz Formu 21.05.2018

 

 COĞRAFİ İŞARET/GELENEKSEL ÜRÜN ADI İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
YC-1 Coğrafi İşaret Karara İtiraz Formu 10.07.2018
YC-2 Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Formu 10.07.2018
YC-3 Coğrafi İşaret Değişiklik Yayımına İtiraz Formu 10.07.2018
YC-4 Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Formu 10.07.2018
YC-5 Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Formu 10.07.2018
YC-6 Geleneksel Ürün Adı Değişiklik Yayımına İtiraz Formu 10.07.2018
YC-7 İtiraza Karşı Görüş Bildirim Formu 10.07.2018
YC-8 Coğrafi İşaret - Geleneksel Ürün Adı YİDD Ek Bilgi veya Belge TamamlamaFormu 10.07.2018
YC-9 Coğrafi İşaret - Geleneksel Ürün Adı İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 10.07.2018