Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Formları

 

 Coğrafi İşaret İşlem Formları
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
C101 Başvuru Formu 10.07.2018
C102 Başvuru Eksiklik Tamamlama Formu 10.07.2018
C103-A Tescilde Değişiklik Formu 10.07.2018
C103-B Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Formu 10.07.2018
C103-C Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Talep Formu 10.07.2018
C104 Yayıma İtiraz Formu 10.07.2018
C105 İtiraza Karşı Görüş Bildirim Formu 10.07.2018
C301 Tescil Belgesi Talep Formu 10.07.2018
C302 Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 10.07.2018
C303 Faaliyet Gösteren Listesi Bildirim Formu 10.07.2018
C304 Denetim Raporu Bildirim Formu 10.07.2018
C305 Kurum / Kuruluş Tarafından Görüş Bildirme Formu 10.07.2018
C306 Geri Çekme / Vazgeçme Formu 10.07.2018
C307 Vekil Atama/Azletme/Feragat Formu 10.07.2018
C308 Bilgi ve Belge Talep Formu 10.07.2018
C309 Ek Süre Talep Formu 10.07.2018 
C310 Evrak Tamamlama Formu 10.07.2018
C311 Ücret Tamamlama Formu 10.07.2018 

 

 Geleneksel Ürün Adı İşlem Formları
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
C401 Başvuru Formu 10.07.2018
C402 Başvuru Eksiklik Tamamlama Formu 10.07.2018
C403-A Tescilde Değişiklik Formu 10.07.2018
C403-B Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Formu 10.07.2018
C403-C Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Talep Formu 10.07.2018
C301 Tescil Belgesi Talep Formu 10.07.2018
C302 Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 10.07.2018
C303 Faaliyet Gösteren Listesi Bildirim Formu 10.07.2018
C304 Denetim Raporu Bildirim Formu 10.07.2018
C305 Kurum / Kuruluş Tarafından Görüş Bildirme Formu 10.07.2018
C306 Geri Çekme / Vazgeçme Formu 10.07.2018
C307 Vekil Atama/Azletme/Feragat Formu 10.07.2018
C308 Bilgi ve Belge Talep Formu 10.07.2018
C309 Ek Süre Talep Formu 10.07.2018 
C310 Evrak Tamamlama Formu 10.07.2018
C311 Ücret Tamamlama Formu 10.07.2018