Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Patent ve Faydalı Model İşlem Formları

 
Kod Doküman 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Formları Güncelleme Tarihi Kod Doküman 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Formları Güncelleme Tarihi
P-01 Patent Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-02 Faydalı Model Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-03 PCT Ulusal Aşama Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-04 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015        
P-05 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015        
P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018 P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018
P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018 P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018
P-07A PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 02.02.2018 P-07A     PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu  02.02.2018
P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 02.02.2018 P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 02.02.2018
P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 02.02.2018 P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi 02.02.2018
P-10 Şekli Eksiklik Giderme Formu 02.02.2018        
P-11 Erken Yayın Talep Formu 02.02.2018 P-11 Erken Yayın Talep Formu 02.02.2018
        PD-11 Başvuru Unsurları Tammlama Formu 02.02.2018
P-12 Araştırma Talep Formu 02.02.2018        
P-12A Araştırma Ücreti Teslim Formu 02.02.2018        
        PD-13 Patent Araştırma Talep Formu 02.02.2018
        PD-14 Faydalı Model Araştırma Talep Formu 02.02.2018
P-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 02.02.2018 P-15 Araştırma Raporu Düzenlenemeyen Başvurular İçin İtiraz Formu (Yetersizlik/Buluş Bütünlüğü Gibi Nedenlerle) 02.02.2018
P-16 Sistem Tercihi Formu 02.02.2018        
P-17 İnceleme Talep Formu 02.02.2018 P-17 İnceleme Talep Formu 02.02.2018
P-17A 2. İnceleme Talep Formu 02.02.2018        
        PD-17    İnceleme aşamasındaki 1./2./3. Bildirime Karşı Görüş/Değişiklik Bildirme Formu  02.02.2018
P-17B 3. İnceleme Talep Formu 02.02.2018        
P-18 İtiraz / Görüş Formu (Patent) 02.02.2018 P-18 Patent Başvurusuna Üçüncü Kişi Görüş Bildirme Formu 02.02.2018
P-19 İtiraz Formu (Faydalı Model) 02.02.2018 P-19 Faydalı Model Araştırma Raporuna Üçüncü Kişi Görüş Bildirme Formu 02.02.2018
P-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 02.02.2018 PD-20 Faydalı Model Araştırma Raporuna Başvuru Sahibinin İtiraz Formu 02.02.2018
P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 02.02.2018 P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 02.02.2018
P-22 İtiraz Formu (Patent/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 02.02.2018 PD-22 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Talep Formu 02.02.2018
               
P-23 İncelemesizden - İncelemeliye Dönüşüm Formu 02.02.2018 PD-23 Hakların Yeniden Tesisi Talep Formu 02.02.2018
P-24 Değişim Formu (Patent - Faydalı Model) 02.02.2018 P-24 Dönüşüm Talep Formu (Patent - Faydalı Model) 02.02.2018
P-25 Yıllık Ücret Formu 02.02.2018 P-25 Yıllık Ücret Formu 02.02.2018
P-26 Mücbir Sebep Formu 02.02.2018 PD-26 Telafi Ücreti Formu 02.02.2018
P-27 Ücret İade Formu 02.02.2018 P-27 Ücret İade Formu 02.02.2018
P-28 Lisans / Lisans Feshi Formu 02.02.2018 P-28 Lisans / Lisans Feshi Formu 02.02.2018
               
P-29 Devir Formu 02.02.2018 P-29 Devir Formu 02.02.2018
P-30 Hak Sahipliğinde Değişiklik Formu 02.02.2018 P-30 Hak Sahipliğinde Değişiklik Formu 02.02.2018
               
P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 02.02.2018 P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 02.02.2018
P-33 Rehin / Teminat Formu 02.02.2018 P-33 Rehin / Teminat Formu 02.02.2018
P-34 Kullanma / Kullanmama Formu 02.02.2018 P-34 Kullanma / Kullanmama Formu 02.02.2018
        PD-35   Rüçhan Belgesi Düzenlenmesi Talep Formu  
        PD-36 Onaylı Suret Düzenlenmesi Talep Formu 02.02.2018
P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 02.02.2018 P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 02.02.2018
P-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 02.02.2018        
P-38 Vazgeçme / Geri Çekme Formu 02.02.2018 P-38 Vazgeçme / Geri Çekme Formu 02.02.2018
P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 02.02.2018 P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 02.02.2018
P-40 Hata Düzeltme Formu 02.02.2018 P-40 Hata Düzeltme Formu 02.02.2018
P-41 Bilgi Talebi Formu 02.02.2018 P-41 Bilgi Talebi Formu 02.02.2018
P-42 Tarifname Değişikliği Formu 02.02.2018        
        PD-41 Patent/Faydalı Model Belge veya Başvurularında Değişiklik Talep Formu 02.02.2018
P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 02.02.2018 P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 02.02.2018
P-44 Talepten Vazgeçme Formu 02.02.2018 P-44 Talepten Vazgeçme Formu 02.02.2018
P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 02.02.2018 P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 02.02.2018
P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 02.02.2018 P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 02.02.2018
P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 02.02.2018 P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 02.02.2018
P-48 Unvana Göre Patent Faydalı Model Araştırma Formu 02.02.2018 P-48 Unvana Göre Patent Faydalı Model Araştırma Formu 02.02.2018
P-49 Patent Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu 02.02.2018  P-49    Patent Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu  02.02.2018