Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Marka İşlem Formları

 
Kod Doküman 6769 Sayılı SMK Form Adı Güncelleme Tarihi Doküman 556 Sayılı KHK Form Adı Güncelleme Tarihi
M101 Marka Tescil Başvurusu
(Online Başvuru Formu Oluşturma)
26.06.2015      
M102 Yenileme/Kısmi Yenileme Talep Formu 20.02.2017 Marka Tescil Yenileme Talep Formu 24.01.2017
M103 Yayıma İtiraz Formu 15.02.2017 Yayına İtiraz Formu 24.01.2017
M104 Karara İtiraz Formu 15.02.2017 Karara İtiraz Formu 24.01.2017
M106 Devir Hak Sahipliği Değişikliği Talep Formu 15.02.2017      
M107 Kısmi Devir Talep Formu 15.02.2017      
M108 Kısmi Geri Çekme/Vazgeçme Talep Formu 15.02.2017      
M109 Teminat/Rehin Kaydetme/Kaldırma Talep Formu 20.02.2017      
M110 Lisans Verme Talep Formu 15.02.2017      
M111 Lisans İptal Talep Formu 20.02.2017      
M112 Lisans Yenileme Talep Formu 15.02.2017      
M114 Vekil Atama Talep Formu 15.02.2017      
M115 Tescil Belgesi Düzenleme Talep Formu 15.02.2017      
M116 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 25.04.2017 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 24.01.2017
M117 Yayıma İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 15.02.2017 Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 24.01.2017
M118 Rüçhan Belgesi Sunma Formu 15.02.2017      
M119 Vekil Azletme Talep Formu 15.02.2017      
M120 Eksiklik Tamamlama Formu 20.02.2017 Noksan Tamamlama Formu 24.01.2017
M121 Geri Çekme/Vazgeçme Talep Formu 15.02.2017      
M122 Ücret İadesi Talep Formu 15.02.2017      
M123 Başvuru Eksiklik Tamamlama Formu 15.02.2017      
M124 Önyazı Talep Formu 15.02.2017      
M125 Hata Düzeltme Talep Formu 15.02.2017      
M126 Bilgi Talebi Formu 15.02.2017      
M127 Yayıma İtiraza Ek Bilgi Belge Sunma Formu 20.02.2017 Yayına İtiraza Ek Bilgi Belge Sunma Formu 24.01.2017
M128 Diğer Belge Talepleri Formu 15.02.2017      
M129 Üçüncü Kişi Görüşü Sunma Formu 19.06.2017 Üçüncü Kişi Görüşü Sunma Formu 24.01.2017
M130 Yayıma İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 15.02.2017 Yayına İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 24.01.2017
M131 Karara İtirazın/Yayıma İtirazın Yeniden İncelenmesi Talebinin Geri Çekilmesi Talep Formu 20.02.2017 Karara İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 24.01.2017
M132 Mahkeme Kararı Bildirimi Formu 15.02.2017      
M133 Benzerlik veya  Unvana Göre Marka Araştirma Formu 15.02.2017      
M134   Kullanım İspatı Delili Sunma Formu  28.04.2017      
M181 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Tescil Başvuru Formu 15.02.2017      
M182 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Sonraki Belirleme Formu 15.02.2017      
M183 Madrid Protokolü Uyarınca Dönüştürme/Yer Değiştirme İşlemleri Talep Formu 15.02.2017      
M185   Menşe Ofis Uygunsuzluk Cevabı İletme Talep Formu 15.02.2017      
M186 Menşe Ofis Noksan Tamamlama Formu 15.02.2017      
M187 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Sicilde Değişiklik Talebi İletme Formu 20.02.2017      
 - Muvafakat Talebi (Tek Sahipli) 23.10.2017      
 - Muvafakat Talebi (Çok Sahipli) 23.10.2017      
 - Kullanım İspatı Kılavuzu 22.09.2017