Ana Sayfa  Ücretler  

Patent İşlem Ücretleri

 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
01.01.01 Patent Başvuru Ücreti 40 TL 80 TL
01.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 80 TL 110 TL
01.01.03 Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 770 TL 1.150 TL
01.01.04 Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 580 TL 850 TL
01.01.05 Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti 390 TL 585 TL
01.01.06 Ek Süre Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 95 TL 140 TL
01.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 220 TL 315 TL
01.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.01.09 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.01.10 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 490 TL 720 TL
01.01.11 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 195 TL 280 TL
01.01.12 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 530 TL 800 TL
01.01.13 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 25 TL 35 TL
01.01.14 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 460 TL 680 TL
01.01.15 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 480 TL 705 TL
01.01.16 Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti 235 TL 350 TL
01.01.17 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 215 TL 310 TL
01.01.18 Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) 15 TL 20 TL
01.01.19 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 50 TL 70 TL
01.01.20 Mücbir Sebep Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si
01.01.21 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i
01.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 285 TL 415 TL
01.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 295 TL 430 TL
01.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 345 TL 505 TL
01.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 510 TL 750 TL
01.01.26 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 580 TL 860 TL
01.01.27 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 650 TL 965 TL
01.01.28 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 720 TL 1.070 TL
01.01.29 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 790 TL 1.175 TL
01.01.30 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 860 TL 1.280 TL
01.01.31 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 980 TL 1.460 TL
01.01.32 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.135 TL 1.690 TL
01.01.33 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.310 TL 1.955 TL
01.01.34 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.490 TL 2.220 TL
01.01.35 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.715 TL 2.555 TL
01.01.36 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.875 TL 2.795 TL
01.01.37 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.080 TL 3.110 TL
01.01.38 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.220 TL 3.325 TL
01.01.39 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.350 TL 3.515 TL
01.01.40 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.445 TL 3.655 TL
01.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti 1.200 TL 1.800 TL
01.01.42 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 610 TL 910 TL
01.01.43 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti - 30 CHF
01.01.44 Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 1.150 TL 1.720 TL
01.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 1.840 TL 2.755 TL
01.01.46 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 1.040 TL 1.550 TL
01.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.070 TL 3.105 TL
01.01.48

Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Aynı Yıl İçinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden Yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek Kişiler İçin 10, Tüzel Kişiler İçin 25, Üniversiteler İçin 100 Adede Kadar)

100 TL -
01.01.49 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 590 TL 885 TL
01.01.50 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti(Aynı yıl içinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 adede kadar) 100 TL -
01.01.51 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti(1.01.50 sayılı satır haricindeki Başvurular için) 590 TL 885 TL
01.01.52 Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Aynı yıl içinde Patent Başvurularının e-Devlet Üzerinden yapılan İnceleme Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 adede kadar) 100 TL -
01.01.53 Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.52 sayılı satır haricindeki başvurular için) 355 TL 535 TL
01.01.54 Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti 180 TL 265 TL
01.01.55 Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti 60 TL 90 TL
01.01.56 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 355 TL 535 TL
01.01.57 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 1.890 TL 2.835 TL
01.01.58 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 475 TL 710 TL
01.01.59 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti  Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
01.01.60 Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti  45 TL 80 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
 

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 01.01.2019
PCT - Başvurusu Ücretleri 22.05.2018