Ana Sayfa  Ücretler  

Faydalı Model İşlem Ücretleri

 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden  Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler  Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti 40 TL 80 TL
01.02.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 80 TL 110 TL
01.02.03 Ek Süre Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 95 TL 140 TL
01.02.04 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 220 TL 315 TL
01.02.05 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.02.06 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 490 TL 720 TL
01.02.07 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 195 TL 280 TL
01.02.08 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 530 TL 800 TL
01.02.09 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 25 TL 35 TL
01.02.10 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 460 TL 680 TL
01.02.11 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 480 TL 705 TL
01.02.12 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 215 TL 310 TL
01.02.13 Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) 15 TL 20 TL
01.02.14 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 50 TL 70 TL
01.02.15 Mücbir Sebep Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si
01.02.16 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %25'i
01.02.17 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 220 TL 320 TL
01.02.18 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 230 TL 330 TL
01.02.19 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 270 TL 390 TL
01.02.20 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 390 TL 570 TL
01.02.21 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 445 TL 655 TL
01.02.22 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 495 TL 730 TL
01.02.23 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 550 TL 810 TL
01.02.24 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 600 TL 890 TL
01.02.25 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 655 TL 970 TL
01.02.26 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 1,890 TL 2.835 TL
01.02.27 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 475 TL 710 TL
01.02.28 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti 355 TL 535 TL
01.02.29 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
01.02.30 Faydalı Model Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Aynı Yıl İçinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden Yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek Kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 Adede Kadar) 100 TL -
01.02.31 Faydalı Model Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 sayılı satır haricindeki Başvurular için) 590 TL 885 TL
01.02.32 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti 1.200 TL 1.800 TL 
01.02.33 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 610 TL 910 TL
01.02.34 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisis için verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.070 TL 3.105 TL
01.02.35 Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller için Sicil Sureti Ücreti 45 TL 80 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 01.01.2019