Ana Sayfa  Etik Komisyonu

ETİK KOMİSYON

8 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Kurum Başkanlığının 17.01.2014 tarih ve 139 sayılı Oluru ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı (TÜRKPATENT) Etik Komisyonu yeniden oluşturulmuştur.

TÜRKPATENT ETİK KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ
Komisyon Başkanı Dr. Mehmet DUYAR  
Komisyon Üyesi Ahmet Şevki DAĞKIRAN
I. Hukuk Müşaviri
 
Komisyon Üyesi Muhammed Ali IŞIK
Personel Dairesi Başkanı
 
ETİK MEVZUATI DİĞER DOKUMANLAR
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Etik Sözleşme
Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları

Ayrıca, 2006 yılından itibaren, 25 Mayıs, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelerle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu' nca, Etik Günü olarak kabul edilmiştir. 2008 yılında ise, etik alanındaki faaliyetlere ivme kazandırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında da, 25 Mayıs Etik Günü ve 25-31 Mayıs Etik Haftası olarak belirlenmiş ve etkinlikler düzenlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar bilgilendirilmiştir. Bu çerçevede ülke çapında kamu kurum ve kuruluşlarında etik konulu seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlenmektedir.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun web sitesi: http://www.etik.gov.tr