Ana Sayfa  Bilgiedinme

 - Başvurular online ya da aşağıda verilen formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 -Tüzel kişi adına başvuran kişinin yetki belgesinin örneği başvuruya eklenmelidir. Online başvurularda bu belgeyi faks yoluyla iletebilirsiniz.
  (Faks: 0 312 303 11 73)

- 4982 sayılı  Bilgi Edinme Hakkı Kanununu ve ilgili Yönetmeliği okuyarak hangi konularda bilgi alıp alamayacağınızı ve başvuruda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenebilirsiniz.

 

Gerçek Kişiler İçin Online Başvuru
Tüzel Kişiler İçin Online Başvuru