Ana Sayfa  Danışma Kurulu


Danışma Kurulu, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak maksadıyla; Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 
 
 

2021 - 2022 DÖNEMİ TÜRKPATENT DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

TEMSİL EDİLEN BAKANLIK/KURUM/KURULUŞ

ADI SOYADI

Adalet Bakanlığı

Altan Fatih MEHAN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Mehmet BAŞ

Dışişleri Bakanlığı

Nur ALKIŞ

İçişleri Bakanlığı

Hüseyin ÇAKIRTAŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Mehmet KAYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Fatoş ALTUNÇ

Millî Eğitim Bakanlığı

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU

Millî Savunma Bakanlığı

İbrahim Halil AĞAÇ

Sağlık Bakanlığı

Doç. Dr. Fatih KARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Zekeriya ÇOŞTU

Tarım ve Orman Bakanlığı

Özgür Akif TEL

Ticaret Bakanlığı

Kadir TURSUN

Avrupa Birliği Başkanlığı

Arzu KÜTÜKÇÜOĞLU

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Cemil Arda TAŞPINAR

Türk Standardları Enstitüsü

Hüseyin Alper TÜREDİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Murat BAYBALI

Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu

Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Cengiz DELİBAŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Ekrem POYRAZ

Türk Tabipleri Birliği

Dr. Hakan GİRİTLİOĞLU

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Muhlis ATAY

Türk Eczacıları Birliği

Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Fatma Yasemin ERTEKİN

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Av. Erdal ARAP

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Muzaffer BAL

Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI

Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Ali SINAĞ