Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Patent ve Marka Kurumu 23. Danışma Kurulu Toplantısı (26.12.2017)

Türk Patent ve Marka Kurumu 23. Danışma Kurulu toplantısını 26 Aralık 2017 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel YAYAN Başkanlığında gerçekleştirdi. 

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN toplantıda, Kurumun 2017 yılı faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı. Başvuru, tescil işlemleri ve sınai mülkiyet verilerine, Ocak ayında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kanuna ilişkin çıkarılan yönetmelikler hakkında bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Habip ASAN sunumunda ayrıca, 2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalardan da söz etti.

Toplantı, Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini aktarması, öne çıkan konuların görüşülmesiyle son erdi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna, faaliyetleri çerçevesinde yardımcı olmak maksadıyla kurulan Danışma Kurulu, Türkiye'nin teknolojik gelişimine, sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az bir kez toplanıyor.

TÜRKPATENT Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, TOBB, Türk Eczacılar Birliği, TMMOB, Türk Tabibleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği beş üniversiteden birer üye ile en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarından birer üyeden oluşuyor. Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabiliyor. 

Fotoğraflar