Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Patent Enstitüsü 22. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi (17.12.2016)

Türk Patent Enstitüsü 22. Danışma Kurulu toplantısını 16 Aralık 2016 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir UZKURT Başkanlığında gerçekleştirdi. 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN toplantıda, Türk Patent Enstitüsü’nün 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği bir sunum yaparak; TPE’nin yapmış olduğu çalışmalar, başvuru ve tescil işlemleri ve sınai mülkiyet verilerine ilişkin gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Habip ASAN sunumunda ayrıca, 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara da yer verdi. Toplantıda, ülkemizin ekonomik gelişmesine katkı sağlayan coğrafi işaretlerin belirlenmesine yönelik mevcut durum ve yapılan faaliyetlerden söz edildi

TPE’nin “WIPO Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi” olmasına yönelik kısa film gösterildi. Ardından Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir UZKURT Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ve TPE çalışanlarını bu başarıdan dolayı kutladı.

Toplantı, Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini aktarması, öne çıkan konuların görüşülmesiyle son erdi.

Türk Patent Enstitüsü’ne, faaliyetleri çerçevesinde yardımcı olmak maksadıyla kurulan Danışma Kurulu, Türkiye'nin teknolojik gelişimine, sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin, Enstitünün çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az bir kez toplanıyor.

TPE Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, TOBB, Türk Eczacılar Birliği, TMMOB, Türk Tabibleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği beş üniversiteden birer üye ile en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarından birer üyeden oluşuyor. Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabiliyor. 

 

Fotoğraflar