Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

WIPO Genel Direktörü Francis GURRY ile TPE Başkanı Prof. Habip ASAN'ın BST Bakanı Fikri IŞIK'ı Ziyareti (13.04.2016)

Türk Patent Enstitüsü, WIPO işbirliğinde düzenlenen “Fikri Haklar, Genetik Kaynaklar ve Geleneksel Bilgi Uluslararası Konferansı” vesilesiyle Ankara’ya gelen WIPO Genel Direktörü Francis GURRY, TPE Başkanı Prof. Habip ASAN ile birlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ı ziyaret etti. 

Görüşmede Türk Patent Enstitüsü’nün WIPO nezdinde bölgesel araştırma ve inceleme otoritesi olabilmesiyle ve Türkiye’de bir Fikri Mülkiyet Akademisi kurulması hakkındaki çalışmalar ele alındı. 

Bu konularda çalışmaların başlatılmasından itibaren WIPO’nun gösterdiği yapıcı yaklaşımın süreç tamamlanıncaya kadar devam ettirilmesi yönündeki beklenti dile getirildi. 

WIPO nezdinde Türk Patent Enstitüsü’nün ISEA/IPEA otoritesi (uluslararası araştırma ve inceleme otoritesi) olması için TPE’nin başlatmış olduğu sürecin 2016 Sonbaharında Cenevre’de gerçekleştirilecek WIPO Genel Kurulunda onaylanarak tamamlanması bekleniyor. 

Patent başvuruları için hazırlanan araştırma ve inceleme raporları, nitelik, nicelik ve ekonomik boyutu olan patent tescil sürecinin en önemli aşamalarını oluşturuyor. 

Bir patentin tescil süresini belirleyen bu raporların Türkiye’ de düzenlenmesi hususunda Türk Patent Enstitüsü son yıllarda oldukça mesafe kat etti. Araştırma ve inceleme sürelerini kısaltmak adına gerek uzman personel istihdamı gerekse eğitim, yazılım ve donanımların temini hususunda yürütülen yoğun faaliyetler ve çabalar sonuç vermeye başladı. 

2009 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün patent başvuruları için araştırma inceleme raporu düzenleme kapasitesi başvuruların % 8’ini karşılayabilmekte iken bu oran 2015 sonu itibariyle % 90’ı aşmıştır.  2014 yılında 1.629 olan Türk Patent Enstitüsü’nde düzenlenen araştırma inceleme raporu sayısı 2015 yılında %42 artarak 2.309’a ulaştı. Bu gelişme ülkemize kayda değer bir katma değer sağladı. 

2016 yılında ise patent başvurularının araştırma ve inceleme raporlarının tamamının Türk Patent Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilmesinin yanı sıra başka ülke ofislerine araştırma ve inceleme raporu hazırlanması hizmeti sunulması hedefleniyor. 

TPE’nin, WIPO nezdinde Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi  (ISEA) olarak tanınması durumunda, hem TPE hem de ülkemiz açısından sınai mülkiyet alanında önemli bir kazanım elde edilmiş olacak. 

Türk Patent Enstitüsü’nün uluslararası pro-aktif bir sınai mülkiyet politikası uygulaması sonucunda, WIPO nezdinde Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak kabul görmesi, ülkemize sınai mülkiyet alanında uluslararası arenada prestij sağlayacağı gibi sunulan hizmetin kalitesinin daha da yükseltilerek genişletilmesine de katkıları olacaktır.

Fotoğraflar