Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Tasarım Danışma Konseyi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK Başkanlığında Toplandı (23.12.2015)

Türk Tasarım Danışma Konseyi, bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK Başkanlığında toplandı. 

Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK, Kamuyu, STK’ları ve tasarımla ilgili meslek kuruluşlarını bir araya getiren platformun mevcudiyetinin, masanın etrafındaki tüm taraflar için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Tasarımcılarımıza, sorun ve taleplerini icracı makamlara doğrudan iletebilme imkanını veren bu platformun önem ve değerine dikkat çekti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarımı, sanayimizin rekabet gücüne doğrudan etki edecek bir araç olarak görüyoruz. Girişimci Bilgi Sistemi’nin verilerine baktığımızda da bu gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz."

"İmalat sanayinin genelinde, tasarım yapan firmalar yapmayanlara göre daha yüksek faaliyet karı elde etmektedirler. Özellikle hazır giyim, mobilya, plastik gibi tasarımın önemli olduğu sektörlerde, tasarım yapanlarla yapmayanların karlılığı çok ciddi bir fark göstermektedir. Mesela 2014 yılında, hazır giyim sektöründe, tasarım yapmayan firmaların faaliyet karlılığı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı sektörde, tasarım yapan firmaların faaliyet karlılığı ise yüzde 7,3 olmuştur."

"Bu rakamlar da gösteriyor ki, tasarımda yakalayacağımız başarı, adeta bir katalizör görevi üstlenerek, tüm sanayi dallarının tırmanışını hızlandıracaktır."

"İyi tasarımlar, elektronikten tekstile, kozmetikten otomotive, seramikten mobilyaya kadar birçok değişik sektöre ciddi ivme kazandıracaktır.Günümüz rekabet ortamında, ürünlerin fiyatı, kalitesi, teknolojik ve fonksiyonel unsurları, rekabet avantajı sağlamada son derece etkilidir; ancak yeterli değildir."

"Geliştirdiğimiz ürünlere yenilikçi ve estetik bir görünüm kazandırmamız, o ürüne ‘kullanıcı-dostu’ özellikler eklemeniz de son derece önemlidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde tüketiciler, artık kullandıkları eşyayı sadece kullanım amacına hizmet eden bir ürün olarak görmüyorlar. Tüketiciler, kullandıkları ürünü, kişiliğinin, karakterinin, statüsünün, dünya görüşünün, tercih ve beğenilerinin bir ifadesi olarak da görüyor.Bu müşteri profili, artık seri üretim mamulleri değil, kişiselleştirilmiş ürünleri talep ediyor."

"Hatırlarsanız, bundan birkaç sene öncesine kadar, cep telefonu firmaları, amiral gemileri olan modelin çok az bir kısmını beyaz renkte üretiyorlardı.İnsanlar, o beyaz telefona sahip olabilmek ve kendilerini özel hissetmek için, diğer tüm özellikleri aynı olan bir telefona, 100-150 dolar fazla para ödemeyi göze alıyorlardı.Bu basit farklılaştırma dahi, tasarımın satışları nasıl etkileyebileceğinin açık bir örneğidir."

"Sanayi sektörünün ürettiği ürünlere farklılık ve yenilik, kazandırmak, ürünleri zenginleştirmek, derinleştirmek, kişiselleştirmek için, bizim de iyi bir tasarım kültürü ve altyapısına ihtiyacımız var."

"Burada şu hususun altını çizmek istiyorum: Tasarımlar çok kısa sürede gelire, kâra dönüştürebiliyor. Ancak bu, iyi tasarımların çok kısa sürede geliştirilebildiği anlamına gelmiyor. İyi bir tasarımcının, sanayi sektörünü, üretim sistemlerini tanıması gerekiyor. İnsanı ve toplumu tanıması, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerdeki alanlara vakıf olması, derin bir entelektüel birikim taşıması gerekiyor. Bu nedenle, tasarımı, tasarımcıların yapması gerekiyor." 

Tasarım Konseyini gün geçtikçe daha etkin ve aktif hale getirmeye yönelik adımlar attıklarını ifade eden Bakan IŞIK, Tasarım Konseyini, bir yandan tasarıma yönelik orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların belirlendiği ve uygulamaların takip edildiği bir platform olarak çalıştırdıklarını, diğer taraftan da daha güncel ve kısa vadeli sorunların çözüme kavuşturulması noktasında aktif bir şekilde kullandıklarını söyledi.

Tasarım konusuna daha önce de önem verildiğini, bu konuda çalışmalar yapıldığını, ancak tasarımla ilgili hedef ve eylemlere, diğer programların, strateji belgelerinin bir alt başlığı olarak yer verildiğini anlatan Bakan IŞIK, tasarımı müstakil bir konu olarak ele almak için bu konseyin kurulduğunu belirtti.

Bakan IŞIK, Konseyin çalışmaları neticesinde Tasarım Stratejisi ve Eylem Planının hazırlandığını ve uygulamaya koyulduğunu, dokümanda yer alan eylemlerin, tüm paydaş kurumların çalışmaları neticesinde birer birer hayata geçirildiğini aktardı.

Toplantıda, Tasarım Strateji Belgesinin 2015 yılı eylemlerinin gerçekleşme durumlarının ve 2016 yılı eylemlerine ilişkin iş takviminin ele alınacağını söyleyen Bakan IŞIK, 2016 yılı içerisinde yeni bir Tasarım Strateji Belgesi hazırlık çalışmasının başlatılacağı bilgisini verdi.

Üzerinde çalışılan Ar-Ge Reform paketinde tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusuna ayrı bir başlık açıldığını belirten Bakan IŞIK, tasarım ofislerinin Ar-Ge Merkezleri gibi desteklenmesinin planlandığını söyledi.

Bakan IŞIK “Teknoloji geliştirme bölgelerinde de tasarım ofislerinin kurulmasını sağlayacağız. Böylece bu bölgelerde, Ar-Ge faaliyetlerine sağladığımız destekleri tasarım faaliyetlerine de sağlamış olacağız. Ar-Ge ve tasarım personelinin, faaliyetleriyle ilgili Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında geçirdiği süreyi de destek kapsamına alacağız. Ar-Ge ve tasarım personelinin lisansüstü eğitim için üniversitede geçirdiği zamanı da destek kapsamına alacağız. Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sipariş veren KOBİ’lere indirim sağlayacağız. Üniversite hocalarımızın Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde kısmi süreli çalışabilmelerinin önünü açacağız” dedi.

Bakan IŞIK, Patent Kanunu ile ilgili değişiklik sürecinin sürdüğünü, bu kanun değişikliğiyle de endüstriyel tasarımlara başvuru sürecini kolaylaştıran ve daha etkin bir koruma sağlayan düzenlemelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Bakan IŞIK, toplantının gündemine ilişkin, son dönemde ülkemizde ve dünyada tasarım alanında kaydedilen gelişmelerin değerlendirileceğini, Türk Patent Enstitüsü tarafından Tasarım Konseyi için hazırlanan internet sitesinin tanıtılacağını, Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planımızdaki eylemlerin gerçekleşme durumlarını ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının masaya yatırılacağı bilgilerini paylaştı.

Bakan IŞIK, Türk Tasarım Danışma Konseyi, Tanıtım ve Farkındalık Komitesi çalışmaları neticesinde, ülkemizde ilk defa  oluşturulan “Tasarım Onur Ödülü” mekanizmasının ilk ödülünün bu yıl verileceğini belirterek, Komitenin oluşturduğu seçici kurulun 2015 yılı Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü için, tasarım alanında duayen isimlerden Yılmaz ZENGER’i oybirliğiyle seçtiğini söyledi.

Tasarımcı Yılmaz ZENGER’e ödülünü takdim eden Bakan IŞIK, ZENGER'e, meslek hayatı boyunca ülkemizin tasarım faaliyetlerine sağlamış olduğu tüm katkılardan ve ortaya koyduğu değerlerden dolayı teşekkürlerini sunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN'ın, Konsey üyesi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıya gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam edildi.

 

Fotoğraflar