Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi. (11.12.2015)

Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısı 11 Aalık 2015 tarihinde, İstanbul'da gerçekleştirildi.

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN açılışta, sınai mülkiyet haklarının önemi, başvuru sayıları, üniversiteler, ar-ge, inovasyon ve sınai mülkiyet ilişkisi ile Türkiye’deki durumu özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Habip ASAN, konuşmasında, AB’nin 2000 yılında bilgi ekonomisi boyutuyla ABD ve Japonya ile kıyaslandığında geri olduğunu gördüğünü, rekabet, bilgi ekonomisi, istihdam, eğitim, inovasyon açısından Amerika ve Japonya’yı nasıl yakalarım düşüncesiyle, Lizbon Stratejisi ile 2010 yılında AB’yi dünyanın en rekabetçi topluluğu haline getirme kararını verdiklerini söyledi. Ancak ekonomik krizin de etkisiyle bunu gerçekleştiremediklerini ve tarihi 2020 olarak revize ettiklerini anlattı.

Türkiye’nin de aday ülke olarak bu proje içerisine dahil edildiğine değinen Prof. ASAN, Avrupa Patent Ofisi ile işbirliği içerisinde üniversitelerde patent farkındalığının arttırılması, üniversitede üretilen bilginin ticarileştirilmesi amacıyla bu projenin oluşturulduğunu ve böylece Projenin başarılı olabilmesi için üniversitelerin de işin içine katıldığını aktardı.

Prof. ASAN, işsizliğin %5’in altına gerilemesi, kişi başı milli gelirin 20-25 bin dolar olması, 500 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşılması şeklindeki ülkemizin 2023 vizyonundan söz ederek, özellikle ihracat hedefi konusunda, üretilen ürünlerde, bilginin daha yoğun olduğu yüksek katma değerli fikri mülkiyet ürünleriyle, yüksek teknolojili ürün yapısına geçilerek başarılı olunabileceğini ifade etti. Prof. ASAN, bilgi yoğun ürünlerin sınırlarının olmadığını söyleyerek, üniversitelerin bu noktadaki önemini örneklerle açıkladı.

Sınai mülkiyet haklarının son yıllarda artan öneminden söz eden Prof. ASAN, TPE’nin bu alandaki rolü ve sistemin içinde yer alan diğer unsurlar hakkında bilgiler verdi. 64. Hükümet Eylem Planında; Patent Kanunun çıkarılarak sınai mülkiyet ile ilgili mevzuatın yenilenmesinin, 2016 yılında 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler arasında bulunduğuna dikkat çekti.

2015 yılı sonu itibariyle yerli patent başvurularında 5000 sayısının yakalanmasının öngörüldüğünü aktaran Prof. Dr. ASAN, patent ve faydalı model başvuruları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de yaklaşık 9000 civarında buluş başvurusu yapıldığını belirtti. Ancak bu buluşların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülemediğini ve zenginlik aracı olarak kullanılamadığını ekledi.

İnovasyon döngüsünün nasıl gerçekleştiğini anlatan Prof. ASAN, bilginin fikri bir ürüne dönüşmesi için önce sınai mülkiyet başvurusuna dönüşmesi sonraki aşamada ise buluşun girişimciler tarafından ürüne dönüştürülerek reel sektöre aktarılması gerektiğini ifade etti. Bu sürecin tamamlanması halinde inovasyon döngüsünün gerçekleşeceğini belirtti. “Bu sistemin sağlıklı işlemesi halinde inovasyon döngüsünün gerçekleştiğinden söz edebiliriz. Türkiye’de bu döngünün ikinci ayağında bir sorun var. Bilginin fikri ürüne dönüşebilmesi ve ticarileşebilmesi için kaliteli bilgi olması gerekiyor. Kalite yüzdesini artırmamız gerekiyor. Nitelikli bilgi üretmemiz bu bilgiyi fikri ürüne dönüştürmemiz ve daha sonra bunu reel sektöre aktarabilmeyi başarmamız gerekiyor” dedi. Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi’nin de Türkiye’de bu amaçla başlatıldığını belirtti. Üniversitelerde üretilen bilginin niteliğinin artırılması ve ticarileştirilmesinin önemini vurguladı.

Üniversitelerde, patentlerden bilgi kaynağı olarak doğru ve yeterli düzeyde yararlanılmasının sağlanmasının bile projenin başarılı olması için yeterli olabileceğini ifade eden Prof. ASAN, önümüzdeki dönem Yasalaşması beklenen Patent Kanunu’nun getireceği yenilikler ve üniversitelerden yapılan patent başvuru sayıları hakkında bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Habip ASAN’ın ardından söz alan Projenin Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN ise proje hakkında ayrıntılı bilgiler vererek projenin başlangıcından bugüne kadar kaydedilen aşamalardan söz etti.

TPE Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR'ın Patent Vadisi hakkındaki konuşmasından sonra, oluşturulan çalışma grupları çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Fotoğraflar