Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Danışma Kurulu 21. Toplantısını Gerçekleştirmek Üzere Toplandı (01.12.2015)

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu 21. toplantısını bugün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir UZKURT Başkanlığında TPE'de gerçekleştirdi. 

Toplantıda, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent Enstitüsünün son dönemde yapmış olduğu çalışmalar ile başvuru ve tescil işlemleri ve sınai mülkiyet verilerine ilişkin gelişmeler hakkında bilgiler verdi. 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri anlatan bir sunum yaptı.

Toplantıya, Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini aktarması ve öne çıkan konuların görüşülmesiyle devam edildi.

Türk Patent Enstitüsü’ne, faaliyetleri çerçevesinde yardımcı olmak maksadıyla kurulan Danışma Kurulu, Türkiye'nin teknolojik gelişimine, sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin, Enstitünün çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az bir kez toplanıyor.

TPE Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, TOBB, Türk Eczacılar Birliği, TMMOB, Türk Tabibleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği beş üniversiteden birer üye ile en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarından birer üyeden oluşuyor. Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabiliyor. 

Fotoğraflar