Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Patent Enstitüsü 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı Paydaş Çalıştayı (24.11.2015)

Türk Patent Enstitüsü 2017–2021 Dönemi Stratejik Planı Paydaş Çalıştayı 24 Kasım 2015 tarihinde TPE'de gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, planlı çalışma kültürünün, TPE’nin benimsediği ve tüm kuruma yaygınlaştırmak için çaba harcadığı bir anlayış olduğunu belirterek,  sadece kurumsal planlarla değil, sınai mülkiyet alanında hazırlanmış ve uygulanmakta olan birçok strateji belgesiyle de Enstitü çalışmalarında bu yaklaşımın benimsendiğini ifade etti.  Bunlara örnek olarak, 2014 yılında hazırlanan Tasarım Strateji Belgesi ile 2015 yılında hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi uygulamalarını gösterdi.

5018 sayılı Kanunun 2006 yılında uygulanmaya başlamasıyla birlikte kamuda planlı çalışma kültürü oluşturulmaya başlandığını hatırlatan Prof. ASAN, stratejik planlar ile kurumların, amaç ve hedeflerini 5 yıllık bir dönem için belirlediğini söyledi.

Prof. Dr. Habip ASAN, TPE’nin ilk Stratejik Planının 2007-2011 yıllarını kapsayan dönem için hazırlandığını ve bu kapsamda TPE’nin kamuda ilk stratejik plan hazırlayan kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

TPE’nin bu alanda kazandığı bu tecrübeyle yeni dönem için daha gerçekçi, uygulanabilir ve katılımcı yöntemlerle hazırlanmış bir stratejik plana sahip olma bilinç ve arzusunda olduğunu belirten Prof. Dr. ASAN, “Üçüncü stratejik planımızın hazırlanması aşamasında paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak üzere bir anket uyguladık ve sonuçlarını titizlikle değerlendiriyoruz. Ancak, anket yönteminin paydaşlarımızın görüş ve önerilerini en geniş şekliyle yansıtmayacağını da biliyoruz. Bu amaçla, bugün sizlerle bir araya gelerek görüş ve önerilerinizi birinci ağızdan dinlemek istedik” dedi.

Prof. Dr. Habip ASAN, Çalıştay süresinin daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi, görüş ve önerilerin daha somut bir şekilde alınabilmesi amacıyla 8 çalışma grubu oluşturulduğu, bu gruplardan ilk üçünde hizmetlerde verimliliğin artırılması, 4. grupta ise coğrafi işaretlerin, başvuru ve inceleme süreçleri, tanıtım ve etkin kullanım boyutlarıyla ele alınacağı bilgisini aktardı. Diğer gruplarda ise; sınai mülkiyet bilincinin yaygınlaştırılması, sınai mülkiyetin ticarileştirilmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda işbirliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Enstitünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağını söyledi.

Prof. Dr. ASAN, “Sizlerden gelecek her görüş ve önerinin bizler için çok değerli olduğunu ve mutlaka üzerinde çalışacağımızı belirtmek istiyorum” diyerek, Çalıştayın verimli sonuçlanması temennisiyle herkese katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açılışın ardından oluşturulan çalışma grupları kapsamında Türk Patent Enstitüsü 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı değerlendirildi. Çalıştay toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Fotoğraflar