Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'16) (07.10.2015)

Türk Patent Enstitüsü’nün de desteklediği İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’16)’nın ilki 3–6 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayesinde organize edilen fuar Türkiye’de düzenlenen ilk uluslararası buluş fuarı olma özelliğini taşıyor. 

Türk Patent Enstitüsü, fuar çerçevesinde; yerli patent başvuru sahiplerinin buluşlarının TPE standı içinde sergilenmesi, seminer ve çalıştaylarda uzman desteği sağlanması, WIPO ve EPO gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkanlarının araştırılması, fuarın "Jüri Kurulunda" ve "Danışma Kurulunda" görev alınması ve "TPE Özel Ödülleri" verilmesi konularında katkı sağlayacak. 

Fuar, buluş ve buluşçuların uluslararası tanıtılmasının, buluşlara ticarileşme, yatırımcı ve girişimcilere iş fırsatları sunulmasının yanı sıra fikri mülkiyet haklarının önemi, faydaları, bunların ticarileştirilmesi ve inovasyon sürecindeki önemi konularında düzenlenecek bilimsel programlara da ev sahipliği yapacak. 

Fuar çerçevesinde ayrıca katılımcılar arasında öne çıkan buluş ve buluşçular ödüllendirilecek. 

Fuar, çeşitli ülkelerden buluşçuları, yatırımcıları, girişimcileri, araştırmacıları ve yeniliklerle ilgili toplumun diğer kesimlerini bir araya getirecek olması, yeniliklerin uluslararası tanıtımının yapılması ve hayat geçirilmesi fırsatlarını sağlayabilecek olması açısından önem taşıyor.

Ayrıntılı Bilgi

Fotoğraflar