Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Tasarım Danışma Konseyi, Sayın Bakan Fikri IŞIK Başkanlığında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Toplandı (26.08.2015)

Türk Tasarım Danışma Konseyi, 12. Toplantısını 26 Ağustos 2015 günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. 

Toplantının açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK Türkiye'nin hem kamu hem de özel sektör olarak, ekonomide niteliği ve katma değeri yüksek ürünleri artırmak konusunda önemli bir motivasyon ve ivme yakaladığını, bu çerçevede de tasarımı kilit faktör olarak gördüğünü belirtti. Işık, bilim ve teknoloji politikalarının özünü oluşturan unsurların basında Ar-Ge, tasarım ve inovasyon olduğunu, bu unsurlar arasında tasarımın Türkiye'nin temel önceliği olmayı sürdüreceğini ifade etti. Işık, "Tasarımı, ihracatımızdaki kilogram başına fiyatı 1,7 dolardan 3 dolarlara çıkaracak önemli bir etken olduğunun altını çizdi. Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre de tasarım, Ar-Ge ve ihracat yapan firmaların daha fazla kar ettikleri çok açık ve net olarak görülüyor olduğunu söyledi.

Işık, Tasarım Konseyi bünyesindeki çalışmaları bu amaç doğrultusunda, kararlı bir şekilde, ara vermeden sürdürdürdüklerini ve yılda iki defa gerçekleştirilen Tasarım Konsey toplantılarının yanı sıra konsey bünyesinde faaliyet gösteren komitelerinde teknik düzeydeki çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. "Bugün 12'ncisi yapılan Tasarım Konseyi Toplantısı'nda yılın ilk yarısında tasarım alanında Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri, paydaşlarla ele alınacağını anlatan Işık, bugünkü toplantının önemli gündem maddelerinden birinin de oyuncak tasarımı olduğunu söyledi. Hem ürün tasarımı, hem kalıp tasarımının oyuncak sektörü açısından önemine dikkati çekti. Oyuncak tasarımı konusunda ülkemizin kültürel değerlerini yansıtan oyuncakların üretilmesi ve ülke topraklarında nesilden nesile aktarılan Keloğlan, Nasrettin Hoca ,Dede Korkut gibi figürlerin çocuklara sevdirilerek kültür erozyona maruz kalmadan büyüyebileceklerini ve ekonomik açıdan da hem yurt içinde hem de yurt dışında yerli tasarım oyuncakların kendi pazarını yaratarak gelişebilceğini ve böylelikle ülke ekonomisine bir katma değer sağlayacağını belirtti.

Işık, Bakanlık olarak tasarıma yönelik yeni destek mekanizmaları kapsamında, Tasarım ofislerinin Ar-Ge merkezleri gibi desteklenmesine yönelik taslağı TBMM'ye sevk ettiklerini ifade etti. Işık, ‘’İnşallah önümüzdeki seçimlerden sonra oluşacak Meclis'in ilk konularından biri bu olur, ilk yasalaşacak taslaklardan biri de tasarımla ilgili bu teklifimiz olur’’ dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerinde önemle durulan konulardan birinin de tasarım ofislerini Ar-Ge Merkezi gibi desteklemek olduğunu, bununla ilgili de tasarımcı istihdamına önem verdiklerini ve tasarımcı istihdamını artırmak için gayret edeceklerini söyledi.

Işık, Tasarım Strateji Belgesinin genel amacının “İnsana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale gelmesini ve “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla; gerekli idari, yasal ve teknik alt yapıyı geliştirmek” şeklinde ortaya koyulduğunu belirtti. Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndaki eylemlerin ilgili ve paydaş kurumların çalışmaları neticesinde birer birer hayata geçirildiğini anlatan Işık, "Strateji belgesinde yer alan 5 hedef kapsamındaki 34 faaliyeti hayata geçirmeyi başardığımızda ülkemiz tasarım ve tasarım üretimi konusunda çok daha iyi bir noktaya gelecektir" şeklinde ifade etti.

Toplantıda, gerçekleştirilen sunumda Türkiye’nin Endüstriyel Tasarımlar konusunda bulunduğu konum anlatıldı.Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Enstitüsü’ye yapılan tasarım başvuruları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. ASAN, tasarım alanında verilen desteklerden söz ederek, toplumda farkındalığın artırılması, tasarım konusunun ülkemiz gündeminde daha çok ön plana çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetler, düzenlenen yarışmalar ve diğer etkinliklerden bahsetti. 

Diğer yandan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu oyuncak sektörünün plastik sanayi içindeki yeri, oyuncak sektörünün küresel anlamda ülke ekonomilerine yaptığı katkından, ihracat ve ithalattaki payından ve ülke ekonomilerine yarattığı katma değerden söz ederek bu perspektifte tasarımın oyuncak sektörü açısında önemine değinen bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca, ülkemizin yetiştirdiği çok önemli tasarımcılarımızdan biri olan Dr. Orhan IRMAK, ambalaj tasarımı üzerine görüş ve değerlendirmelerini içeren bir sunum yaptı. 

Toplantının ilerleyen aşamalarında 3 yıllık bir dönemi kapsayan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planında 2015 yılı ilk yarısı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin bir değerlendirmesi yapılarak 2015 yılı sonu faaliyetlerinin planlaması görüşüldü.

Fotoğraflar