Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yayınlandı (04.07.2015)

Türk Patent Enstitüsü (TPE) koordinatörlüğünde hazırlanan Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.

2015–2018 dönemini kapsayan Eylem Planına ilişkin Kurul Kararı 4 Temmuz 2015 tarihli 29406 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Eylem Planı ile coğrafi işaretlerin ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde korunması için toplumca benimsenmiş bir coğrafi işaret sistemi oluşturmak ve coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen katma değerin artırılması suretiyle kalkınma sürecine destek sağlanması amaçlanıyor.  

Coğrafi İşaretler konusunda ülkemizdeki mevcut durumun tüm yönleriyle ortaya koyulduğu ve dünyadaki uygulama örneklerine de yer verilen eylem planında belirlenen amaç doğrultusunda ortaya koyulan beş hedef şöyle:  

  • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel şekilde mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi, 
  • İlgili kurumlarda coğrafi işareti destekleyecek yönde kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, coğrafi işaretlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, 
  • Toplumun her kesiminde coğrafi işaretlere ilişkin bilinç ve farkındalığın artırılması, 
  • Başvurunun hazırlanma sürecinden başlanarak, bilimsel kriterler içeren ve etkin işleyen bir denetim sisteminin oluşturulması, 
  • Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi amacıyla pazarlama stratejilerinin etkinliğinin artırılması. 

Stratejinin uygulanması tüm paydaşlar ile işbirliği içinde hareket edilmesi esasına dayalı. 

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Fotoğraflar