Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

`Türkiye ve Fransa: Coğrafi İşaretler Karşılaştırmalı Bakış' Semineri (17.03.2015)

Türk Patent Enstitüsü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen ‘Türkiye ve Fransa: Coğrafi İşaretler Karşılaştırmalı Bakış’ semineri TPE’de gerçekleştirildi.

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, açılışta yaptığı konuşmada, seminerin, Türkiye-Fransa Teknik Komitesinin 10 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdiği 11. Toplantısında alınan, ‘İki ülke arasında coğrafi işaretler alanında işbirliğinin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi’ kararı doğrultusunda oluşturulduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Habip ASAN, etkinlik kapsamında coğrafi işaret konusunda dünyada ilk sistematik düzenlemeleri yapan ve bu konudaki geçmişi yüzyılı aşan Fransa’nın, özellikle denetim ve akreditasyon süreçlerindeki uygulamalarının ve iki ülkedeki başvuru, tescil ve coğrafi işaretlerin ticari başarıya dönüşmesine yönelik başarı hikayelerinin paylaşılacağını söyledi.

Ülkemizde coğrafi işaretler konusunda mevcut durumdaki istatistikleri aktaran Prof. Dr. Habip ASAN, ülkemizdeki coğrafi işaretlerin uluslararası platformlara taşınması için özellikle AB nezdinde yapılan başvuru sayısının arttırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekti. Bu konuda TPE’nin ilgili taraflara ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve teknik desteği sağlamaya çalıştığını ekledi.

Anadolu’nun zengin bir yöresel ürün çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. ASAN, yöresel ürünlerin standart ürünlere karşı ayakta durmaya çalıştığı küresel piyasalarda tüketici tercihlerinin giderek yerel ürünlere doğru kaydığını, bunun sonucu olarak da geleneksel yöntemlerle, belli bir bölgeye bağlı olarak üretilen ürünlerin tüketici nezdindeki öneminin arttığını belirtti.

Türkiye’de geçmişi ancak 20 yılı bulan coğrafi işaret koruma sisteminin etkinliğinin artırılması için hazırlanmış olan ulusal coğrafi işaret stratejisi ve kanun tasarısından söz eden Prof. Dr. Habip ASAN, TBMM gündeminde bulunan Kanun Tasarısında coğrafi işaretler konusunda öngörülen düzenlemeleri şöyle sıraladı:

  • Coğrafi işaret başvuru hakkının düzenlenmesi,
  • Tescil maliyetinin büyük kısmını oluşturan ilan ücretinin, başvurunun Resmi Marka Bülteninde yayınlanması suretiyle ortadan kaldırılması,
  • Amblem kullanımının getirilmesi,
  • Enstitü kararlarına karşı itiraz imkanı sağlanması,
  • Denetim raporlarının Enstitümüze sunulma süresinin 10 yıldan 2 yıla indirilmesi,
  • Anayasa Mahkemesinin cezalara ilişkin iptal kararının gereğinin yerine getirilmesi ve Türk Ceza Kanununa uyumun sağlanması 

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi çalışmalarından da bahseden Prof. ASAN, belge ile temel olarak, coğrafi işaretlerin ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde korunması için toplumca benimsenmiş bir coğrafi işaret sistemi oluşturulması ve coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen katma değerin artırılması suretiyle kalkınma sürecine destek sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Bu temel amaç doğrultusunda belirlenen stratejik hedefleri ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi Dr. Haldun DEMİREL ile Fransa temsilcisi Pierre AUTISSIER’de yaptıkları konuşmalarda, Türkiye ile Fransa arasında tarımsal alanda işbirliği yapılması konusunda alınan üst düzey ortaklık kararı doğrultusunda oluşturulan, iki ülke açısından da yarar sağlamasını bekledikleri etkinliğin, coğrafi işaretler ve tarımsal işbirliği alanlarında yeni ortak proje ve işbirliği önerilerine vesile olacağını aktardılar. 

Fotoğraflar