Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Tasarım Danışma Konseyi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Toplandı. (12.12.2014)

Türk Tasarım Danışma Konseyi, 11. Toplantısını 12 Aralık 2014 günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirdi. 

Toplantının açılışında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN, tasarıma büyük önem ve değer verdiklerini, 2023 yılı hedeflerinde tasarımcıları en önemli yol arkadaşları olarak gördüklerini söyleyerek hayatımızın her alanını dönüştürme potansiyeline sahip olan tasarımların, gücünü ve yüksek katma değer etkisini sanayi alanında da güçlü bir şekilde göstermeye kararlı olduklarını ifade etti. 

Sanayimizin istikrarlı bir şekilde geliştiği, işletmelerimizin ihracat ve karlarının arttığı bir dönemde, tasarımların çarpan etkisinin, durağan dönemlere göre çok daha fazla olacağını belirten Prof. ASLAN, tasarım yapan firmaların karlılıklarının, yapmayan firmalara göre çok daha fazla olduğunu Girişimci Bilgi Sistemi verilerinin ortaya koyduğunu aktardı. Bununla birlikte, tasarım üretiminin, tasarlama sürecinin basit bir iş olmadığını ve ancak eğitimli ve profesyonel tasarımcılar tarafından gerçekleştirildiği zaman, gerçek anlamda katma değer ifade edeceğini, bunun sanayimizin her kesimine anlatılması gerektiğine dikkat çekti.  

Bakanlık olarak yenilik süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığına değinen Prof. ASLAN, “Bu nedenle de Ar-Ge’ye, yüksek teknolojiye ve patentlere odaklanırken, tasarımı geri planda bırakmamız düşünülemez” dedi. 

Tasarım politikalarının tutarlı ve kararlı bir şekilde destekleneceğini vurgulayan Prof. ASLAN, Tasarım Konseyinin bu noktada önemli bir görev ifa ettiğini, Konseyin en önemli çıktısı olan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, Ağustos ayında Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, toplantının aynı zamanda Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Lansman Toplantısı olarak da değerlendirildiğini kaydetti. 

Belgenin sadece Tasarım Konseyinin değil, tasarımla ilgili tüm paydaşların, kurum ve kuruluşların sahiplenmesi ve uygulaması gereken bir yol haritası olduğuna dikkat çeken Prof. ASLAN, Strateji Belgesi ve Eylem Planın, ülkemizde tasarımlarla ilgili ilk politika belgesi olduğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Ersan ASLAN, Tasarım Strateji Belgesinin genel amacının “İnsana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale gelmesini ve “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla; gerekli idari, yasal ve teknik alt yapıyı geliştirmek” şeklinde ortaya koyulduğunu belirten ASLAN, bu amaca ulaşmak için 5 hedef belirlendiğini ve bu hedeflerin her birine ulaşmak için de toplam 34 faaliyet oluşturulduğunu anlattı. Belirlenen hedefler ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. 

Prof. ASLAN, Tasarım Konseyi toplantılarında sıkça dile getirilen sorunların başında gelen tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak tanımlanması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağı, tasarımların korunmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Tasarısının kanunlaşmasının sağlayacağı, tasarım faaliyetlerinin vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılacağı bilgilerini aktardı.       

Mevcut durumda Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından verilen desteklere tasarımcılarımızın talepleri doğrultusunda yeni destek mekanizmalarının uygulamaya koyulacağını söyleyen Prof. ASLAN, Ar-Ge Merkezlerine yönelik olarak sağlanan desteklerin bir benzerinin tasarımlara uygulanacağını belirtti. 

Prof. ASLAN, toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını arttırmak için yazılı ve görsel medyada tasarımla ilgili yayınların arttırılmasının yanı sıra tasarım duyarlılığının eğitimin bütün aşamalarına yayılması, insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcıların yetiştirilmesi, okul öncesi eğitimdeki yaratıcı faaliyetlerin etkinliğini ve yaygınlığını ölçerek, buna yönelik tedbirler alınması yönünde faaliyetler olacağını kaydetti. 

Toplantıda, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye’nin Endüstriyel Tasarımlar konusunda bulunduğu konumu anlatan bir sunum gerçekleştirdi. 

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan tasarım başvuruları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Habip ASAN, tasarım alanında verilen desteklerden söz ederek, toplumda farkındalığın artırılması, tasarım konusunun ülkemiz gündeminde daha çok ön plana çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetler, düzenlenen yarışmalar ve diğer etkinliklerden bahsetti. 

Ayrıca, ülkemizin yetiştirdiği çok önemli tasarımcılarımızdan biri olan Dr. Hakan GÜRSU görüş ve değerlendirmelerini içeren bir sunum yaptı. 

Toplantının ilerleyen aşamalarında 3 yıllık bir dönemi kapsayan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin bir değerlendirmesi yapılarak 2015 yılı faaliyetlerinin planlaması görüşüldü.

Fotoğraflar