Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN Habertürk TV'ye Geleneksel Bilgi Hakkında Açıklamalarda Bulundu (03.12.2014)

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN Habertürk TV’ye son zamanlarda gündeme gelen genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konusunun sınai mülkiyet yönüyle bir değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Habip ASAN, başlatılan çalışmayla hem geleneksel bilginin toplumsal olarak korunmasının hem de geçmişten günümüze ve geleceğe bütün bu bilgilerin taşınmasının amaçlandığını belirtti.

Toplumda kocakarı ilaçları ve yöntemleri diye tabir edilen ve genelde kırsal kesimde yaygın olan yöntemler dahil her türlü bilginin artık çok değerli olduğundan bahseden Prof. Dr. ASAN, bugün kırık çıkık tedavisinde kullanılan yöntemlerin, alternatif tıp yöntemleri olarak değerlendirilen zayıflama yöntemlerinin, soğuk algınlığı için büyükler tarafından önerilen yöntemlerin de çok değerli olduğunu ve geleneksel bilgi kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti.

Sınai Mülkiyet, Genetik Kaynaklar ve Geleneksel Bilgi konusunda Türk Patent Enstitüsü ve ilgili diğer kurumların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturuldu ve çalışma grubunun 20 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantısında öncelikle atılacak adımlar belirlendi.

Proje çerçevesinde genetik kaynaklar ve genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilginin izlenebilirliği kolaylaştırılarak, kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasıyla, genetik kaynak ve geleneksel bilgilerimizin en etkin şekilde korunması amaçlanıyor.

Ülkemiz gerek genetik kaynaklar gerekse geleneksel bilgi açısından oldukça zengindir. Tüm Avrupa kıtasında 12.500 açık ve kapalı tohumlu bitki türü varken sadece Anadolu’da yaklaşık 11.000 tür olduğu biliniyor. Bunların yaklaşık üçte biri Türkiye’ye özgü, yani “endemik” türlerdir. Türkiye, endemik bitkiler açısından bulunduğu coğrafik kuşak itibariyle dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bunların içinde tıbbi ve aromatik bitkilerin bulunması da önemini iyice artırıyor. Hayvan genetik kaynakları açısından ise, konumu nedeniyle birçok yerli hayvan ırkının Anadolu’da yetiştirildiği ve buradan dünyanın öteki bölgelerine yayıldığı kabul ediliyor.

Geleneksel bilgi ile ilgili olarak da; bilindiği üzere şifalı bitkiler, baharattan bitki çaylarına, ilaçtan kozmetiğe kadar çok geniş bir yelpazede kullanılıyor. Halihazırda dünya çapında 60 milyar dolarlık bir pazardan söz edilmekle birlikte Türkiye’de ise bitkilerin toplanması, işlenmesi, ihracatı ve ithalatıyla beraber yaklaşık 3 milyar dolarlık bir pazar oluştuğu tahmin ediliyor. Hatta ihraç edilen birçok ham bitkinin zayıflama vb. amaçlı ürünler olarak Türkiye’ye ithal edildiği hesaba katılırsa bu pazarın 4-5 milyar dolarlara çıktığından söz edilebiliyor.

Fotoğraflar