Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

'Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı' Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. (02.11.2014)

‘Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ 2 Kasım 2014 tarihli 29163 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.   

26 Ağustos 2014 tarihinde Yüksek Planlama Kurulunda onaylanan Belge, 2009 yılında kurulan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında çalışmalarını sürdüren, Türk Patent Enstitüsü’nün sekretaryasını yürüttüğü Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin, ülkemizde tasarım konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşları bir araya getirerek yaptığı en önemli ve öncelikli çalışmanın ürünüdür. 

Tasarım Strateji Belgesinin ve Eylem Planının Genel Amacını “İnsana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale gelmesini ve “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla gerekli idari, yasal ve teknik alt yapıyı geliştirmek” oluşturuyor. 

Tasarım paydaşları bu genel amaca ulaşmak üzere 5 hedef ortaya koyarak bu hedefler kapsamında çok sayıda eylem tanımladı. Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında belirlenen hedefler şu şekildedir: 

Hedef 1: Tasarımla ilgili mevzuatı, tasarımcıların ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek ve uygulamaları etkinleştirmek

Hedef 2: Tasarımla ilgili destekleri çeşitlendirmek ve bu desteklerin etkinliğini arttırmak

Hedef 3: Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün aşamalarına yaymak ve insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetiştirmek

Hedef 4: Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek

Hedef 5: Toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını arttırmak

Ülkemizde son yıllarda tasarımın gücü konusunda belirgin bir farkındalık oluştu. Bunu Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan endüstriyel tasarım başvurularındaki artışlarda görmek mümkündür. Türkiye endüstriyel tasarım başvurularında Avrupa’da en fazla başvuru yapılan ülkeler arasındadır.  

Fotoğraflar