Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı (30.10.2014)

Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (BU-TTO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Kurumu (EPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE), TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) iş birliğiyle düzenlenen "IV. Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı" Boğaziçi Üniversitesinde başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut KAVRANOĞLU, açılışta yaptığı konuşmada, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanun tasarısının kısa süre içerisinde yasalaşmasını beklediklerini belirterek, tasarıya ilişkin, "Üniversitelerimizdeki buluş potansiyelini harekete geçirmek için buluşların tescil edilme ve ticarileşme süreçlerini etkin bir şekle getireceğiz. Bu sürecin en zor ve kritik boyutu fikri mülkiyetin yönetilmesi olacak" dedi.

Patent hak sahipliği konusunda yapılacak düzenlemeyle teknoloji transfer ofislerinin önemli roller üstleneceğini anlatan KAVRANOĞLU, üniversitelerin, etkin ve işleyen bir fikri mülkiyet yönetim anlayışına sahip olmasını istediklerinin altını çizdi. Patent tescil süreçlerinin basitleştirilmesini önemsediklerini aktararak, aynı durumun ticarileşme süreci için de geçerli olduğunu söyledi.

Bir süre önce, binlerce araştırmacının çalıştığı, onlarca yıl önce kurulmuş önemli bir teknoloji kurumunu ziyaret ettiğini dile getiren KAVRANOĞLU, böyle bir kurumun 12-15 patent üretmesinin akılla mantıkla izah edilemeyeceğini kaydetti. KAVRANOĞLU, "Böyle bir sistemin olduğu ülkenin dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girmesi mümkün değil. Çalışanların bir suçu yok. Oradaki evlatlarımız uygun bir ortamda çalışsalar her birisi 50 patent çıkarır" diye konuştu.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent Enstitüsünün yapmakta olduğu çalışmalara değinerek, Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler verdi.

Üniversitelerde sınai mülkiyet bilgisinin yaygınlaştırılmasına ilişkin proje başlattıklarını aktaran Prof. Dr. ASAN, ayrıca yerli patentlerin lisanslanmasını teşvik edecek politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Prof. Dr. ASAN, teknoloji paydaşlarının ve bazı istatistiklerin yer alacağı, lisans ve gelir havuzlarının bulunacağı "Teknoloji Transfer Platformu" oluşturduklarını paylaşarak, bu platformun yakın zamanda lansmanını yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU da ülke olarak 2023 hedeflerini tutturmak, sürdürülebilir bir mevcudiyet sağlamak ve rekabetçiliği artırmak için diğer tüm alanlarda yapılacak yatırım ve atılımlar kadar fikri ve sınai mülkiyet konusu ile üniversite-sanayi iş birliğine de önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSO Başkanı Erdal BAHÇIVAN, giderek artan rekabetçi bir ortamda, bilginin ekonominin kalbine yerleştiğini, dünyada artan toplumsal talepleri karşılama ve yeni katma değerle zenginlik yaratmada, fikri mülkiyet hakları yönetiminin her geçen gün daha da önem kazandığını ifade etti.

Türk Patent Enstitüsü’nün paydaş kurum olarak yer aldığı Konferansın bu yılki teması "Üniversite Sanayi İşbirlikleri: Başarı Örnekleri". 2 günlük Konferansın ilk gününde, fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası, bölgesel ve ulusal kurumların yetkilileri, kurumsal stratejilerini aktaracak, Avrupa ve Amerika'dan başarılı üniversite-sanayi iş birlikleri paylaşılacak. Başarılı iş birliği uygulamaları neticesinde ortaya çıkan ticarileştirilebilir fikri mülkiyet hakları ve iş modelleri incelenecek.

Konunun uzmanı yerli ve yabancı akademisyenlerle sektör temsilcilerinin sunum yapacağı konferans, yarınki oturumlarla sona erecek.

Fotoğraflar