Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Başkent Üniversitesi Senato Bilgilendirme Toplantısı (23.10.2014)

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN Başken Üniversitesinde sınai mülkiyet konusunda bir Senato Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

 Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle oluşturulan ve 2012 yılında başlatılan “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında düzenlenen toplantıya Başkent Üniversitesi Rektörü Ali HABERAL ile üniversite yönetiminde yer alan akademisyenler katıldı.

Pro. Dr. Habip ASAN toplantıda yaptığı sunumda, sınai mülkiyet hakları konusunda, özellikle patentlerin üretilmesi noktasında üniversiteleri daha etkin kılınması ve üniversitelerde üretilen bilginin reel sektöre aktarılması yönünde neler yapılabileceğinden söz etti. Sınai mülkiyetin etkin kullanımı hakkında bilgilendirdi.

TBMM’de bulunan ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısı’ndan da bahseden Prof. Dr. ASAN, kanun tasarısıyla üniversitelerde üretilen buluşları teşvik edecek önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.

Prof. Dr. Habip ASAN, yeni dönemde patent üzerindeki hak sahipliğinin üniversitelere verileceğini, ancak, üniversitelerin patentin ticarileştirilmesi sonucu elde edeceği gelirin en az üçte birinin buluş sahibi akademisyene ait olacağını, böylece üniversitenin elde ettiği gelirin yeni araştırmalara imkan sağlayacağı gibi akademisyenler üzerinde de yeni buluşların yapılması yönünde teşvik edici etkisi olacağını anlattı.

Prof. Dr. ASAN, “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında sınai mülkiyet farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bugüne kadar gerçekleştirilen Senato Bilgilendirme Toplantıları, Farkındalık Seminerleri ve Eğiticilerin Eğitimi etkinlikleri hakkında bilgiler aktardı.

Toplantıda ayrıca, üniversitelerin sınai mülkiyet sistemine entegre edilmesi ve sistemin aktif birer kullanıcısı haline getirilmesi sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantı sonrası, üniversite akademisyenlerine yönelik, Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından verilen birebir danışmanlık hizmetini içeren patent randevu sistemi uygulandı.

Fotoğraflar