Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE Patent Dairesi Başkanı Salih BEKTAŞ Avrupa Patent Akademisi İdari Kurul Üyeliğine Seçildi (15.10.2014)

Avrupa Patent Organizasyonu İdari Konseyinin 15 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında TPE Patent Dairesi Başkanı Salih BEKTAŞ Avrupa Patent Akademisi İdari Kurul üyeliğine seçildi. 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN’ın 30 Haziran 2012 tarihine kadar Kurul Başkanlığını yürüttüğü Avrupa Patent Akademisi İdari Kurulu, Avrupa Patent Organizasyonunun karar alma organı olan İdari Konsey tarafından yapılan seçimle 3 yıl süre ile atanan asil ve yedek üyelerden oluşuyor. Mevcut durumda Hırvatistan, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan Patent Ofislerinin temsilcileri asil üye olarak yer alıyor. İdari Konseyin 141 inci toplantısında yedek iki üyenin atanması için yapılan seçim sonucunda Türkiye ve Çek Cumhuriyeti temsilcileri yedek üyeler olarak seçildi. 

Avrupa Patent Akademisi, Avrupa Patent Sözleşmesine (EPC) üye ülkelerde patentle bağlantılı fikri mülkiyet eğitimi alanında faaliyet göstermek, EPC katılım süreçlerini kolaylaştırmak ve Avrupa Patent Sistemi kullanıcılarının patent konusundaki bilgilerini ve uzmanlıklarını geliştirmek suretiyle Avrupa’nın inovasyon kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Patent Organizasyonunun karar alma organı olan İdari Konsey tarafından 17 Haziran 2004 tarihinde kuruldu.                                  

Avrupa Patent Ofisi (EPO) Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren Avrupa Patent Akademisi, çalışmalarını İdari Kurul (Supervisory Board) ve Akademik Danışma Kurulundan (Academic Advisory Board) oluşan organları aracılığıyla yürütüyor. 

Akademi İdari Kurulunun görevleri arasında Akademinin stratejik hedeflerini belirlemek, yıllık iş planı ve bütçe konusunda görüş sunmak, Akademinin faaliyet raporlarını onaylamak, Akademi faaliyetlerinin etkinliği konusunda İdari Konseye bilgi sunmak ve gerektiğinde belirli konularda araştırma yapan çalışma gruplarının kurulmasını sağlamak gibi konular yer alıyor. 

TPE’nin Kurulda üye olarak temsil edilmesi, EPO nezdinde yürütülen faaliyetlerde Türkiye’nin etkinliğinin artırılması, patent konusunda Avrupa’da yürütülen eğitim faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve politika belirlenmesine katkı sağlanması bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Fotoğraflar