Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

"Hezarfen" Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi?nin Eskişehir Uygulaması Başlatıldı (03.10.2013)

Türk Patent Enstitüsü’nün KOBİ’lere yönelik geliştirdiği ’Hezarfen' Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi’nin Eskişehir uygulaması bugün Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başlatıldı.

Açılışa, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı İsmail KUNDURACI ile üniversite ve sanayi çevresinden davetliler ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Projenin açılışında konuşan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent Enstitüsü’nün, sınai mülkiyetin potansiyel kullanıcıları ve yararlanıcıları olan KOBİ’lerimize ulaşmayı ve onlara sınai mülkiyet bilgisini ulaştırmayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak gördüğünü, tescil işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi görevinin yanı sıra, sınai mülkiyetin üretilmesi, korunması ve ticarileştirilmesi alanlarında da ilgili Kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalar yaptığını söyledi.

Sınai mülkiyetin üretilmesi noktasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’lerin, gerek sahip oldukları potansiyel ile gerekse bir takım zaaflarıyla üzerinde düşünülmesi ve çözüm üretilmesi gereken yapılar olarak ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent Enstitüsü’nün de KOBİ’lerimizin zaaflarını tespit edip bu eksikliklerini giderici projeler üretmeye çalıştığını belirtti.

Prof. Dr. Habip ASAN sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu çerçevede, KOBİ’lerimizin inovasyon kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak 2006 yılında Hollanda Patent Ofisi ve Hollanda’dan bir danışmanlık firması ile birlikte Hezarfen Projesini geliştirdik ve projenin ilk uygulamasını Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdik.

Daha sonra projeyi 2008 yılında ASO Sincan OSB’de, 2009 yılında Konya’da, 2010 yılında Gaziantep’te ve 2011 yılında Kocaeli’de uygulamaya koyduk.

2012 yılında Hezarfen Projesini bu kez sektörel olarak Ankara’da medikal sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak uyguladık.” 

İnovasyon sürecinin olmazsa olmaz unsurlarından biri olan sınai mülkiyet haklarının, sürecin başlangıcında çok kritik bir girdi olarak karşımıza çıktığından söz eden Prof. Dr. ASAN, “İşe sınai mülkiyet haklarından elde edilen bilgi girdisi olmadan başladığınızda, var olan bir ürünü yeniden bulmak gibi kötü sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu kötü sürprizlerin Avrupa’ya maliyeti yılda yaklaşık 60 milyar Euro’yu buluyor” dedi.Sürecin ilerleyen aşamalarında sınai mülkiyet haklarının koruma boyutuyla öne çıktığını ve süreç içerisinde ortaya çıkan yeniliklerin sınai mülkiyet araçlarıyla korunabildiğine dikkat çekerek, “Etkin ve işleyen bir sınai mülkiyet sisteminin bulunmadığı bir ortamda inovasyon döngüsünün bir değil, iki halkası eksik kalmış oluyor, bu nedenle, biz sınai mülkiyet haklarını inovasyon döngüsünün en kritik halkası olarak görüyoruz” diye ekledi.

Türk Patent Enstitüsü’nün kamu kaynakları tarafından finanse edilen yenilikçi projelere, özellikle teknolojik yenilikler söz konusu olduğunda “patent araştırması” şartı getirilmesi gerektiğine inandığını belirten Prof. Dr. ASAN, ülke olarak 2023 yılı için koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmak için, nitelikli buluşlara, özgün tasarımlara, güçlü küresel markalara, yüksek katma değer sağlayacak tasarımlara ve yerel bölgelerimizi markalaştıracak coğrafi işaretlere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Türk Patent Enstitüsü’nün 2023 yılı için, yılda 50 bin yerli patent başvurusunun yapıldığı bir Türkiye hedeflediğini söyleyen Prof. Dr. ASAN, 2023 yılı hedeflerine ulaşmada en önemli itici güç olacak olan KOBİ’lerimize tüm kurumlarımızın uzmanlık alanı doğrultusunda gerekli desteği sağlaması ve özel hizmetler geliştirmesinin zaruri olduğunu ifade etti. Bu düşünceden hareketle geliştirilen Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Projesinin Eskişehir uygulamasının içeriği hakkında bilgiler aktardı. Proje kapsamında 30 firmaya sınai mülkiyet hakları, patent araştırması ve tasarım geliştirme konusunda birebir danışmanlık hizmeti verileceğini ve uygulamanın aşamalarını anlattı.

Açılışın ardından, Türk Patent Enstiüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı İsmail KUNDURACI, 'Hezarfen' Projesinin Eskişehir'de uygulanmasına yönelik oluşturulan işbirliği protokolünü imzaladılar.

Etkinlik çerçevesinde, Eskişehir'de sınai mülkiyet haklarında en fazla başvuruda bulunan firmalara da teşekkür belgesi verildi.

Türk Patent Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, KOSGEB, Eskişehir Sanayi Odası ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliğiyle organize edilen Proje ile şletmelerin inovasyon ve Ar-Ge yönetimi kapasitelerini geliştirmek, sınai mülkiyet haklarının kullanımını artırmak ve işletmeleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amaçlanıyor.

Davetiye ve Program 

Fotoğraflar