Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Teknoloji Transferi Bölgesel Danışma Toplantısı (24.10.2013)

Türk Patent Enstitüsü ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı işbirliğiyle düzenlenen “Teknoloji Transferi Bölgesel Danışma Toplantısı” İstanbul Richmond Otel’de başladı. 

Toplantının açılışında konuşan TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, İstanbul’da bu hafta içerisinde gerçekleştirilen “Bilgi Ekonomisi 2013 Küresel Forumu” “2. İnovasyon Türkiye Fuarı” ve CeBIT Bilişim Fuarı çerçevesinde düzenlenen “CeBIT Sinerji Zirvesi ve Küresel Konferansları”na dikkat çekerek Türkiye’nin artık, fikri mülkiyet alanında gerçekleştirilen etkinliklerin parmakla sayılacak kadar az olduğu bir ülke konumundan çıktığını söyledi. 

Fikri mülkiyet sistemlerinin, beklenen ve arzulanan etkiyi yapması için her ülkenin kendi ihtiyacına ve potansiyeline göre şekillenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Habip ASAN, “Başka ülkelerden bire bir sistem veya mekanizma kopyalamanın istenilen sonuçları vermeyeceği geçmiş tecrübelerle sabittir. Örneğin bir başka ülke için ideal olan üniversite-sanayi işbirliği ya da teknoloji transferi modeli bize tam anlamıyla uymayabilmektedir. Ancak bu durum farklı ülke uygulamalarının göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir. Zira arzu edilen sonuçlara ulaşmamız, ancak uluslararası tecrübelerin yerel dinamiklerle başarılı bir şekilde harmanlanması halinde mümkün olacaktır. Bu nedenle, bugün açılışın yaptığımız etkinliğin sorun ve tecrübe paylaşımı açısından son derece önemli olduğu ortadadır” dedi.

Prof. Dr. Habip ASAN, yenilik ve yenilikçi ürünler üretmenin, özgün tasarımlar geliştirmenin; bu yenilikleri, buluşları, tasarımları iktisadi ve sosyal anlamda katma değere, istihdama, refaha dönüştürmenin önemi konusunda toplantıda bulunan herkesin hemfikir olduğu kanaatini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak daha özele indiğimizde; fikri mülkiyet, farklı kesimler için farklı anlamlar ifade etmektedir. Bir işletme için kârlılık, rekabet aracı olarak görülen fikri mülkiyet; bir üniversite için prestij unsuru ya da araştırma faaliyetlerinin devamlılığını ve çeşitliliğini sağlayacak bir mekanizma olarak görülebilmektedir.Fikri mülkiyet haklarının bu özelliği, esasında farklı kesimler için mükemmel bir işbirliği ortamının oluşması anlamına gelmektedir. Çünkü burada çıkarların çatıştığı değil; çıkarların örtüştüğü bir ilişki söz konusudur.

Fikri mülkiyet ekseninde gelişecek bir işbirliğinden karlı çıkacak olan üçüncü kesim ise, hiç kuşkusuz makro düzeyde sosyal ve ekonomik fayda beklentisi içerisinde olan devlet olacaktır. Bu yüzden, fikri mülkiyetin ticarileşme süreçlerinde, teknoloji transferinin sağlanması noktasında devletin farklı kurumlarından farklı beklentilerin olması tabiidir”

Çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşların bu beklentilere cevap vermek üzere, farklı proje ve faaliyetleri uygulamaya koyduğundan söz eden Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent Enstitüsü’nün bu konularla ilgili yapmış olduğu, Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin Kanun Tasarısı çalışmaları, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından TPE sorumluluğuna verilen Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi kararı kapsamında yürütülen çalışmalar, Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen, “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması” projesi hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Habip ASAN, fikri mülkiyet haklarından etkin bir şekilde yararlanmak için fikri mülkiyetin oluşturulması, korunması, uygulanması ve ticarileştirilmesi aşamalarını kapsayan fikri mülkiyet döngüsünün başarılı bir şekilde işlemesinin zaruri olduğunu vurgulayarak, bu döngünün her bir aşamasında sorumluluğu bulunan tüm paydaşların arasında iletişim kanallarının sonuna kadar açık olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Habip ASAN, sözlerini “Problemler ve çözümleri üzerinde soğukkanlı bir şekilde tartışma imkanı bulacağımız ortamları geliştirdiğimiz sürece, etkin ve işleyen mekanizmaları hayata geçireceğimizden kuşku duymuyorum. İhtiyacımız olan şey, sorunları doğru teşhis edip doğru çözümlere yönelmekten başka bir şey değil esasında. Bu açıdan özellikle yapısal açıdan birbirine benzerlik gösteren bölge ülkeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayacak olan bu toplantının organizasyonu nedeniyle WIPO’ya, tüm konuşmacılara ve tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diyerek tamamladı.

Yaklaşık 32 farklı ülkeden temsilcilerin katılım sağladığı toplantıda, bölgemizde yer alan ülkelerde teknoloji transferine ilişkin sorunlar, avantajlı yönler ve çözüm önerileri ele alınacak. 

Program
Sunumlar 

Fotoğraflar