Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN İnovasyon Haftasında Türkiye'de Ar-Ge, İnovasyon ve Sınai Mülkiyet Konusunu Anlattı (29.11.2013)

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, dünyanın ve ihracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınmayla gerçekleşeceği düşüncesiyle, inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları desteklemek amacıyla organize ettiği İnovasyon Haftası, 28–30 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN etkinliğin 2. günü, Türkiye'de Ar-Ge ve İnovasyon konusunu, sınai mülkiyet bağlamında ele alarak bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, sınai mülkiyet ve ekonomi ilişkisinden söz eden Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye’nin 2023 yılı için belirlemiş olduğu, ihracatı 500 milyar dolar, dış ticaret hacmi 1 trilyon dolar, GSYH’sı 2 trilyon dolar, kişi başına milli geliri 25 bin dolar, işsizlik oranının %5 olduğu, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri hedeflerine ulaşabilmesi için sınai mülkiyet haklarına önem vermesi gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Habip ASAN, sınai mülkiyet ile ekonomi arasındaki sıkı ilişkiden yola çıkarak, Türkiye ekonomisinin, 2023 hedefleri doğrultusunda arzu edilen noktaya gelebilmesi için, 50 bin yerli patent başvurusu, Türk Tasarımı İmajı, GSMH’nın %50’sine denk gelen fikri ürün portföyü ve 10 küresel marka şeklinde belirlenen sınai mülkiyet hedeflerine ulaşılmasının çok önemli olduğundan bahsetti.

Türkiye'nin 2023'te 2 trilyon dolarlık bir ekonomiyi hedefliyorsa, 1 trilyon dolarlık bir fikri sınai mülkiyet portföyü oluşturması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. ASAN, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şu demektir; 2023'te Türkiye'deki şirketlerin sahip olduğu markaların, patentlerin, tasarımların piyasa değerini alt alta topladığımız zaman 1 trilyon dolara ulaşması lazım. Bunu yapamazsak o hedefleri de yakalayamayız. Yani bilgi yoğun bir üretim yapısına geçememiz gerekiyor.

Fikri mülkiyet yoğun sektörlerin ekonomik performansa ve istihdama katkısının araştırıldığı bir rapor yayımlandı. Raporda çok enteresan bulgular var. Avrupa'da 2008–2010 arasında oluşturulan istihdamın yüzde 40'ı, fikri mülkiyet yoğun sektörler tarafından oluşturulmuş. Çok açık ve net bir gösterge.Yine 2 yılda elde edilen milli gelirin 4.7 trilyon avroluk kısmının da ki bu milli gelirin yüzde 38'lik kısmına karşılık geliyor, fikri mülkiyet yoğun sektörler tarafından oluşturulmuş"

Sınai mülkiyetin ülke ekonomileri üzerindeki etkilerini ve Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda, hem ulusal hem uluslararası boyutta bulunduğu konumu verilerle ortaya koyan Prof. Dr. Habip ASAN, inovasyon döngüsünün sağlıklı işlemesi için kamu, üniversite ve sanayi kesiminin üzerine düşen sorumluluklara değinerek, Türk Patent Enstitüsü’nün yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Habip ASAN, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre ülkelerin markalaşmak için 500 milyar dolar harcadığını söyledi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu konuda daha fazla harcadığını belirterek, gelişmiş ülkelerin bu konuda daha az harcama yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin marka başvurularında son 3 senedir 110 binin üzerindeki başvuru ile Avrupa'da birinci sırada yer aldığı bilgisini veren Prof. Dr. ASAN, Türkiye sayısal olarak bu konuda başarılı olsa da, çok fazla katma değer oluşturamadığını dile getirdi.

İmalat sektöründe inovatif firmaların fikri mülkiyet enstrümanlarını kullanma oranında Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını aktaran Prof. Dr. ASAN, burada Türkiye'de son dönemde yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğinin görülebileceğini ifade etti.

1995-2012 yılları arasındaki dönemde Türkiye'de her yıl patent sayılarının ortalama yüzde 15 artış gösterdiğini bildiren Prof. Dr. ASAN, bu rakamın dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tasarım başvuruları artış oranı ile Avrupa'da ikinci, dünyada ise beşinci sırada olduğunu belirten Prof. Dr. ASAN, "Türkiye'de fikri mülkiyet üretme konusunda ciddi bir hareketlilik var. Henüz istediğimiz yüksek katma değerli fikri ürünleri ürettiğimizi söyleyemeyiz ancak Türkiye İnovasyon Haftası gibi etkinlikler sayesinde artacak olan farkındalıkla katma değeri yüksek bir sınai mülkiyet yapısına geçeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Dünyada ve Türkiye'de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul'da bir araya getirerek; inovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmaları ile dünya çapında bir etkinlik gerçekleştirme misyonuyla yola çıkan hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerde, alanında önde gelen, uzman konuşmacılar yer alıyor. 

Fotoğraflar