Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE Danışma Kurulu 19. Toplantısını Gerçekleştirdi (03.12.2013)

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu 19. toplantısını bugün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN Başkanlığında TPE'de gerçekleştirdi. 

Toplantıda, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent Enstitüsünün son dönemde yapmış olduğu, idari, personel, mevzuat, tanııtım, farkındalık, koordinasyon, başvuru ve tescil işlemlerine ilişkin çalışmalar, sınai mülkiyet verileri ve 2014 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgiler içeren bir sunum yaptı.

Sunumun ardından Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda öne çıkan konular görüşüldü.

Türk Patent Enstitüsü’ne, faaliyetleri çerçevesinde yardımcı olmak maksadıyla kurulan Danışma Kurulu, Türkiye'nin teknolojik gelişimine, sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin, Enstitünün çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az bir kez toplanıyor.

TPE Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, TOBB, Türk Eczacılar Birliği, TMMOB, Türk Tabibleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği beş üniversiteden birer üye ile en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarından birer üyeden oluşuyor. Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabiliyor. 

Fotoğraflar