Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Tasarım Danışma Konseyi 9. Toplantısını Gerçekleştirdi (18.12.2013)

Türk Tasarım Danışma Konseyinin 9. Toplantısı 17 Aralık 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN’ın başkanlığında gerçekleştirilen Konseyin 9. Toplantısına Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, TOBB, TMMOB, TÜSİAD, TESK, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve Grafikerler Meslek Kuruluşu temsilcileri ile Konsey dışından ödüllü tasarımcı Ümit ALTUN katıldı.

Türk Patent Enstitüsünün sekretaryasını yürütmekte olduğu Tasarım Konseyinin 9. Toplantısında, 2013 yılının ikinci yarısında tasarım alanında yaşanan gelişmeler, tasarım sürecinin aşamaları, Tasarım Konseyi kurumsal kimlik çalışması, Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve komitelerin yürüttüğü çalışmalar görüşüldü. 

Fotoğraflar