Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

1. Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı (18.12.2013)

1. Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı, bugün, Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi Oditoryum’da gerçekleştiriliyor.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerde patent ve teknoloji transferi konusunda başlayan tatlı rekabette, kaybedeninin olmayacağını kazananın ise Türkiye olacağını söyledi.

Prof. Dr. Habip ASAN, patent başvuru sayıları açısından önemli gelişmeler kaydeden bir ülke olmamıza karşın, bu buluşların sanayiye aktarımı konusunda sorunlar yaşayan bir ülke olarak üniversitelerimizin patent atağından çok önemli sonuçlar elde edeceğimizi ifade etti.

Üniversite mensuplarımızın, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin patent konusunda daha fazla farkındalığa, daha fazla bilgilendirmeye, daha fazla danışmanlık hizmetine ihtiyacı olduğunu belirten Prof. Dr. ASAN, bugün gerçekleştirilen Patent Atelyesi benzeri özgün etkinliklerin sayısının arttırılması, çeşitlendirilmesi ve etkin bir şekilde duyurulması gerektiğine dikkat çekti.

Patentlerin sahip olduğu bilgi potansiyeline dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Esasında bilgi üreten platformlar olan üniversiteler ile sınırsız bilgi potansiyeline sahip patentler arasında çok iyi örtüşen bir ilişki var. Bu konuda belirli bir farkındalık düzeyinde olan kişiler olarak, patentlerin özellikle bu boyutuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Özellikle mühendislik ve temel bilimlerdeki tüm öğrenci, araştırma görevlisi ve akademisyenlerin patent araştırması yapmayı öğrenmesini sağlamamız gerektiğine inanıyorum.” 

“Patentlerden elde edilen bilgi girdisi olmadan başlanan inovasyon sürecinde, var olan bir ürünü yeniden bulmak gibi kötü sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu kötü sürprizlerin Avrupa’ya maliyeti yılda yaklaşık 60 milyar Euro’yu buluyor.

Hepinizin bildiği üzere, son dönemde ülke olarak Ar-Ge’ye ve inovasyona ciddi kaynaklar ayırıyoruz ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların verimliliğinin kontrolü ve denetimi açısından da sınai mülkiyet hakları son derece önem arz ediyor. Bu nedenle, Türk Patent Enstitüsü olarak kamu kaynakları tarafından finanse edilen yenilikçi projelere, özellikle teknolojik yenilikler söz konusu olduğunda ‘patent araştırması’ şartı getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“Sınai mülkiyet hakları, ülke olarak 2023 yılı için koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip bir alan olarak karşımıza çıkıyor, bu hedeflere ulaşmak için nitelikli buluşlara, güçlü küresel markalara, yüksek katma değer sağlayacak tasarımlara ihtiyacımız var” diyen Prof. Dr. Habip ASAN, TPE’nin yılda 50 bin yerli patent başvurusunun yapıldığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda yapmakta olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Fikri mülkiyet haklarından etkin bir şekilde yararlanmak için fikri mülkiyetin oluşturulması, korunması, uygulanması ve ticarileştirilmesi aşamalarını kapsayan fikri mülkiyet döngüsünün başarılı bir şekilde işlemesinin gerekliliğini vurgulayan Prof. Dr. Habip ASAN, etkinliğin, üniversitelerimizin fikri mülkiyet sisteminin önemli aktörlerinden birine dönüşmesi sürecine katkı sağlaması temennisiyle sözlerini noktaladı. 

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Patent Atelyesi ve İmalat Teknolojileri Proje Pazarı etkinliği, patentini ticarileştirmek ve sanayiciyle buluşturmak isteyen akademisyenleri, öğrencileri bir araya getiriyor. Etkinlikle, buluş sahiplerine, patentlerini ekonomik değer yaratacak kanallara ulaştırma imkanı sağlanması ve patent, proje, fikri ve sınai mülkiyet kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 

Fotoğraflar