Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

X. KOBİ Zirvesi İstanbul'da Başladı (13.02.2014)

Türk Patent Enstitüsünün de destek verdiği X. KOBİ Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın katılımıyla İstanbul'da başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK, 10. KOBİ Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda dinamosunun KOBİ'ler olduğunu belirterek, KOBİ'lerin ekonomide büyük katkı sağladığını, üretimin yüzde 65'ini, ihracatın yüzde 62'sini, istihdamın yüzde 76'sını KOBİ'ler ile yaptıklarını kaydetti.

KOBİ'lerin güçlenmesini Türkiye'nin güçlenmesi olarak gördüklerini ve tüm politikaları KOBİ'lerin yapısının güçlenmesi, kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyümelerinin sağlanması üzerine kurduklarını ifade eden Bakan IIŞIK, şunları söyledi: "Gelişmiş ekonomilerin de lokomotifi KOBİ'ler oldu. KOBİ'lerin esnek yapısı, hızlı harekete geçebilme, değişime hızlı şekilde ayak uydurabilmeleri bütün dünyada KOBİ'leri ekonomide önemli aktörleri haline getirdi. Belirli bir ölçekten sonra şirketlerin büyümesi insanların kilo almasına benziyor. Hareket kabiliyeti her kiloda biraz daha azalıyor. KOBİ'lerin dinamik yapısının sürdürülmesi ekonomimiz ve ülkemiz açısından önemli ve hayatidir. KOBİ'lerin en önemli özelliklerinden biri de girişimci yapılarıdır. Dünyada ihracat yapmadığımız ülke yok. Bunun mimarı da KOBİ'lerimizdir, çantasını alıp ismini bilmediğimiz ülkelerde ticaret yaparak ülkemize döviz kazandıran kahramanlarımız var. Bu kahramanlarımız KOBİ'lerimizin çalışanları ve yöneticileridir."

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, ana teması “Rekabet Gücü İçin Uluslararasılaşma ve Bilgi Deneyimi” olan zirvede, KOBİ’ler için sınai mülkiyetin önemini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Habip ASAN, TPE’nin temel faaliyet alanı olan sınai mülkiyet haklarının, KOBİ’lerin rekabet gücüne katkı sağlayan en önemli araçlardan biri olduğundan söz ederek, KOBİ’lerin sınai mülkiyet sistemi içerisinde aktif bir şekilde yer almaları yönünde yapılması gerekenleri anlattı. 

Prof. Dr. Habip ASAN, KOBİ’lerin rekabet güçlerini, girişimciliklerini ve inovasyon kapasitelerini arttırmaya yönelik TPE’nin yapmış olduğu çalışmalar, yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. 

Siyaset, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren Zirve kapsamında, iki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda; “KOBİ’lerin Uluslararasılaşması: İhracatçı KOBİ’ler ve Uluslararası Rekabet Gücü”, “Türkiye’de Sanayileşme Sorunları ve KOBİ’lere Yönelik Çözümler”, “Yeni Pazarlar, Yeni Pazarlama Stratejileri”, “KOBİ’ler İçin Bilim-Teknoloji- Bilişim-Yenileşim”, “KOBİ’ler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri” konuları ele alınacak. KOBİ’ler için dönüşümü esas alan bir yol haritası oluşturulacak.

Program 

Fotoğraflar