Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Patent Enstitüsü'nden ASO Personeline Patent Semineri (14.03.2014)

Türk Patent Enstitüsü’nde Ankara Sanayi Odası personeline patent ve patent araştırması konusunda beş günlük uygulamalı bir eğitim verildi. 

Eğitime katılan ASO çalışanları sertifikalarını bugün TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN’dan aldı.

Sertifika töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Habip ASAN, teknoloji transferini sağlayan en önemli araçlardan bir tanesinin patent veri tabanları olduğunu, yeni fikirler ve ürünlerin ancak patent dokümanlarında yer alan teknik ve yasal bilgilerden yararlanılarak geliştirilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. ASAN, KOBİ’erin birçoğunun Ar-Ge'ye yatırım yapacak güce sahip olmadığını, küçük firmaların, teknoloji transferi ile ihtiyaç duydukları uygun teknolojiyi bulup mevcut sistemlerine adapte etmeye, inovasyon süreçlerini devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti. Ar-Ge yapan ve pazar payını yenilikçi ürünlerle artırmayı amaçlayan KOBİ’lerin ve sanayicilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerini artırabilmek için patent bilgi hazinesinden yararlanmalarının önemine dikkat çekti.

TPE ile ASO arasında 2013 yılında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen eğitimle, Ankara’da faaliyet gösteren sanayicilerin ve KOBİ’lerin sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlandı. Eğitimde ASO çalışanlarına patent veri tabanlarında nasıl araştırma yapacakları uygulamalı olarak anlatıldı.

Patent dokümanları, araştırmacılar için, daha önce denenen çözümleri aktarması, daha etkin ve özgün çözümler bulmaya yönlendirmesi, bir proje başlangıcında veya aşamasında işletmelerin iş sahasına giren teknolojik alanlardaki tüm patent başvurularının periyodik olarak izlenmesine imkan vermesi ve dünyadaki mevcut teknik bilgilerin takip edilmemesi nedeniyle tekerleği yeniden keşfetmek için her yıl milyarlarca doları bulan gereksiz harcamaların engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. 

Fotoğraflar