Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

İlaçlar ve Bilgisayar Tabanlı Buluşlar Patent Prosedürleri Tartışma Platformu Çalıştayı (09.05.2014)

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile TPE tarafından yürütülen İkili İşbirliği Planı çalışmalarından biri olan “Patent Prosedürleri Tartışma Platformu Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğin açılışı TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Habip ASAN, etkinliğin 2012-2015 yıllarını kapsayan EPO ve TPE arasındaki işbirliği projesi çerçevesinde organize edildiğini, bir diğer önemli etkinlik olan Avrupa Patent Ofisi ve üye ülkelerin ulusal patent ofisleri temsilcilerinin bir araya geldiği ana teması “Networking” olan PATLIB Konferansının da 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirileceği bilgisini aktardı.

Bilgisayar programlarının patentlenip patentlenmeyeceği ve sosyal bilimcilerin patent alıp alamayacağı sorularının kendisine sıkça yöneltilen sorular olduğunu belirten Prof. Dr. Habip ASAN, patent alma sürecinde yerine getirilmesi gereken 3 kriter olduğunu, bunları sağlayan buluşlara herkesin patent başvurusunda bulunabileceğini ifade etti. Bu kriterleri, buluşun yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve buluş basamağı (tekniğin bilinen durumunu aşması) içermesi şeklinde sıraladı.

Bilgisayar programlarının bir donanımla veya bir cihazla birlikte sunulması ve patentlenebilirlik kriterlerini taşıması durumunda patent alabileceğini belirten Prof. Dr. Habip ASAN, etkinliğin önemli konularından birini “Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar”ın oluşturduğunu, bilgisayar tabanlı yazılım sektörüyle ilgili buluşların artırılması için bu konuda tarafların çok iyi bilgilendirilmesi, neyin patenlenip neyin patentlenemeyeceğinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Etkinliğin bilgisayar tabanlı buluşların artmasına katkı sağlamasını beklediğini dile getirdi. 

Etkinliğin bir diğer önemli başlığını oluşturan ilaç sektörüyle ilgili buluşlarda da patent konusunun çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Habip ASAN, ilaç patentlerinin kanun tasarısı ile de zamana zaman farklı yönleriyle gündeme geldiğini, etkinliğin patent uzmanları patent vekilleri kadar mahkemelerde sıkça konu olması nedeniyle fikri ve sınai mülkiyet mahkemelerinde görevli hakimler açısından da faydalı olacağına dikkat çekti. 

Prof. Dr. Habip ASAN’ın ardından söz alan EPO temsilcisi Marcus RABE de etkinliğin organizasyonunda emeği geçen EPO ve TPE temsilcilerine teşekkürlerini sundu. Etkinlik çerçevesinde ilaç ve bilgisayar tabanlı buluşlar konusunda görüşlerin paylaşılacağını, uygulanan prosedürlerin ortaya konulacağını ve prosedür farklılıklarının konuşulacağını ifade etti. EPO’nun görevlerinden, patent prosedürlerinden ve istatistik bilgilerden oluşan kısa bir sunum yaptı.

Program

Sunumlar 

Fotoğraflar