Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

PATLIB 2014 Konferansı (15.05.2014)

Avrupa’daki patent bilgi merkezleri (PATLIB) konferansı Avrupa Patent Ofisi Başkanı (EPO) Benoit BATTISTELLI ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN’ın katılımıyla İstanbul’da başladı.

Türk Patent Enstitüsü Avrupa Patent Ofisi işbirliğinde iş bağlantıları oluşturma amacıyla düzenlenen 24. PATLIB konferansı, Avrupa’daki patent ofisleri ve patent bilgi merkezlerinden 250’nin üzerinde katılımcıyı buluşturarak, bugüne kadar düzenlenen en büyük PATLIB konferansı oldu. 

TPE Başkanı Prof. Dr. ASAN açılış konuşmasında, ana teması “İletişim Ağı” olan bu son derece önemli konferansın, kıtaları birleştiren İstanbul’da gerçekleştiriliyor olmasının son derece anlamlı olduğunu belirterek, bu noktada tercih ve gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Avrupa Patent Ofisine teşekkürlerini sundu. 

Prof. Dr. Habip ASAN, Avrupa tarihinin Türkiye tarihinden bağımsız olarak düşünülemeyeceğine ve anlaşılamayacağına dikkat çekerek, “Nitekim özellikle Osmanlı devleti döneminde Türkiye, Avrupa’nın hemen her ülkesiyle çok yoğun askeri, diplomatik, ticari ve sınai ilişkiler geliştirmiştir. Ülkeler arasında gerçekleşen usta, sanatçı ve zanaatkar geçişleri, günümüzün popüler konuları olan know-how ve teknoloji transferi kavramlarıyla çok büyük benzerlik göstermektedir” dedi.

1973 tarihli Avrupa Patent Sözleşmesine dayanılarak 1977 yılında kurulan Avrupa Patent Organizasyonun, 38 üyesiyle Avrupa’nın en kapsayıcı platformlarının biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Habip ASAN, Avrupa Patent Ofisini sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en prestijli bölgesel sınai mülkiyet otoritesi haline getiren temel unsurlardan birinin, bu kapsayıcı niteliği olduğunu ifade etti.

“Bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz Patlib 2014 Konferansı, Avrupa Patent Ofisinin tüm üye ülkelerle ve tüm paydaşlarla işbirliği yapma konusundaki güçlü arzusunu açıkça ortaya koymaktadır” diyen Prof. Dr. Habip ASAN, 2000 yılında Avrupa Patent Sözleşmesine tam üye olan Türkiye’nin bu tarihte Avrupa Patent Organizasyonunun da önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. “2000 yılı bu yönüyle Türk sınai mülkiyet sistemi açısından önemli bir tarihtir” dedi. 

Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye’nin patent bilgi merkezleri konusunda oldukça iyi bir seviyede olduğu, mevcut durumda Türk Patent Enstitüsünün 43’ü üniversiteler ve 28’i sanayi ve ticaret odalarında olmak üzere 71 yerde bilgi merkezi bulunduğu bilgisini aktardı.

Prof. Dr. Habip ASAN, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu birimler sınai mülkiyet konusunda bilgi ve dokümantasyon ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu gereksinimlerini karşılıyorlar. Diğer ülkelerin birimleriyle mukayese ettiğimiz zaman oldukça yüksek bir sayı. Ancak Türkiye’nin geniş bir coğrafi alana yayıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu birimleri sayısı ve niteliğinin son derece önemli olduğunu görebiliriz.”

“Patent Bilgi Merkezlerinin önemli roller üstlenebilmesi için gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde iletişim kanallarının açık olması gerekiyor. Bu noktada Avrupa Patent Ofisi tarafından oluşturulan iletişim ağının kritik önemi ortaya çıkıyor.”

İstikrarlı ekonomisi ve sanayisiyle bölgesinde ve dünyada dikkatleri üzerinde toplayan bir ülke olan Türkiye’nin, son dönemde sınai mülkiyet alanında ortaya koymuş olduğu performansa dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, “Son üç yıldır Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olan Türkiye, 2012 yılı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı verilerine göre dünyada ulusal patent başvurularında 15’nci, ulusal marka başvurularında 6’ncı ve ulusal tasarım başvurularında 4’üncü sırada yer almıştır” dedi.

Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan sınai mülkiyet haklarına ilişkin Kanun Tasarısı, patentlerle ilgili mevcut teşvik sistemlerini daha etkin hale getirmek için yapılan çalışmalar, sınai mülkiyetin geneline ve alt bileşenlerine yönelik strateji belgesi ve Tasarım Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

EPO Başkanı BATTISTELLI ise; “EPO ve EPO üyesi ülkelerin patent ofisleri arasında yakın işbirliği, Avrupa endüstrisine daha iyi hizmetler sunabilmemiz bakımından önemlidir” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında; “Şirketler ve buluşçular için ilk temas noktası olmaları sebebiyle, PATLIB merkezleri patentler alanındaki bilgi ve hizmetlerin sunulması noktasında önemli rol oynamaktadır. Avrupa içerisinde yetkin ve üst seviyede kalifiye merkezlere sahip olmamız, sınai mülkiyet konularında toplumsal bilinci artıracak ve Avrupa ekonomisinin yenilikçiliği ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacaktır” dedi.

PATLIB ağı, EPO üyesi ülkelerdeki 300’den fazla bölgesel patent bilgi merkezlerinden oluşuyor. Merkezler; boyut, hizmet profili (basit kütüphaneden detaylı sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerine kadar) ve ev sahibi kuruluş (üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, teknoloji merkezleri ve ulusal patent ofisleri gibi) özellikleri bakımından çeşitlilik gösterse de, hepsi de patent sistemi kullanıcılarına bilgi ve tavsiye sunulması bakımından anahtar rol oynuyor.

EPO, üye ülkelerle işbirliğinin bir parçası olarak ulusal sınai mülkiyet ofisleri aracılığıyla PATLIB merkezlerine destek sağlıyor. Bu destek, PATLIB personeline eğitim ve araçlar sağlanması suretiyle kullanıcılara sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesini geliştirmeyi ve merkezlerin kamuoyundaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Yakın zamanda tamamlanan ortak projelerden biri neticesinde Türkiye ve Avrupa’daki buluşçular ve firmaların en son teknolojilere ilişkin büyük miktarda bilgiye daha kolay erişimini sağlayan, EPO’nun “Patent Translate” adlı ücretsiz çevrimiçi tercüme sisteminin dil seçenekleri arasına Türkçe de eklendi.

Türk firmalarının giderek daha çok sayıda buluşları için Avrupa’da patent başvurusu yapması, Türkiye’nin, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunun önemli bir göstergesidir. 2013 yılında Türk başvuru sahiplerince EPO’ya yapılan patent başvuruları önceki yıla göre % 32 oranında artarak 900’e ulaştı. Türk firmalarının en çok başvurdukları teknoloji alanlar; farmasötikler, tüketici ürünleri, mobilya ve medikal teknolojiler oldu.

Program TR
Program ENG 

Fotoğraflar