Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE ve Üniversiteler Arasında Bilgi Doküman Birimlerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İyi Niyet Protokolü (15.05.2014)

İstanbul’da gerçekleştirilen PATLIB (Patent Bilgi Merkezleri) Konferansı vesilesiyle Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ile Avrupa Patent Ofisi Başkanı (EPO) Benoit BATTISTELLI Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları ile bir araya geldi.

EPO ve TPE başkanları ile üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları, sektörün ihtiyaçları ve Avrupa patent sisteminin ne şekilde geliştirilebileceği konularında görüş alışverişinde bulundu. 

TPE ve üniversiteler arasında, üniversitelerde bulunan Bilgi Doküman Birimlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir iyi niyet protokolü imzalandı. 

Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlerinin imzaladığı Protokole TPE adına Enstitü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN imza koydu. 

Protokolle; Türk Patent Enstitüsü ve üniversiteler arasında etkin iletişimin ve koordinasyonun sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması için her türlü kolaylığın sağlanması, Bilgi ve Doküman Birimlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik olarak İhtiyaç Analizi Raporu ve Eylem Planı hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi tarafından uygulamaya konulacak olan "Patent Bilgi Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi" kapsamında, Avrupa Patent Ofisinin uygun görüşü çerçevesinde, üniversitelerin bilgi ve doküman birimlerinin öncelikli proje yararlanıcıları olarak önerilmesi planlandı.

Fotoğraflar