Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Taklitle Mücadele Uygulamaları Semineri (15.01.2020)

 

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Uluslararası Marka Birliği (INTA) iş birliğiyle İstanbul Çağlayan Adliyesi Konferans Salonunda, “Taklitle Mücadele Uygulamaları ve Koordinasyonu Hakkındaki Politikalara İlişkin Diyalog Semineri” düzenlendi.

Seminer açılışında konuşan TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN konuşmasında; taklitle mücadelenin ekonomiler açısından önemine değindi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 8 Ocak 2020 tarihinde hazırlanan “Fikri Mülkiyet Haklarının Üçüncü Ülkelerde Korunması ve Uygulanması Raporu”na değinen ASAN, raporda Fikri Mülkiyet yoğun endüstrilerin Avrupa Birliği (AB) genelinde, 2014-2016 yılları arasında yıllık olarak, doğrudan istihdamda %29,2, doğrudan ve dolaylı toplam istihdamda %38,9 ve toplam gayrisafi milli hasılada ise %44,8 paya sahip olduğunun ifade edildiğini söyledi.

ASAN, Fikri Mülkiyet yoğun endüstrilerin ekonomideki payının ve rolünün bu denli önemli olduğu bir dünyada, fikri mülkiyet haklarının etkili biçimde korunmasının son derece hayati bir role sahip olduğuna değindi.

Ülkemizin; marka, tasarım ve patent alanlarında dünyada önemli bir fikri mülkiyet üreticisi konumuna geldiğini ve gelişimini hızla sürdürmekte olduğunu söyleyen ASAN: “Gerek 11. Kalkınma Planında gerekse de Türk Patent ve Marka Kurumu Stratejik Planında ortaya konulan hedefler, hak sahiplerinin haklarının en etkin biçimde korunması ve uygulanması için çizilen vizyonu ortaya koymaktadır.” dedi.

ASAN sözlerine şöyle devam etti:

“Sınai mülkiyet mevzuatı, uluslararası anlaşmalara ve AB mevzuatına uyum kapsamında şekillenmiş olup Türkiye bakımından fikri mülkiyet haklarının en etkili şekilde korunması ve uygulanması, günümüz ve özellikle de geleceğimiz bakımından önem arz etmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu gerek kuruluşu, gerek sınai mülkiyet haklarına ilişkin olarak uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatı, gerekse de geliştirdiği perspektifi ve uygulamaları itibarıyla yerli ve yabancı hak sahiplerine gelişmiş ülkelerin sağladığı korumadan farkı olmayan bir sınai mülkiyet altyapısı sunmaktadır. 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sağlanan sınai mülkiyet hukuki altyapısı TRIPs, Paris Sözleşmesi, AB müktesebatı ve WIPO anlaşmaları ile uyumludur.” dedi.

Sınai mülkiyet haklarına tecavüzün ortaya çıktığı ana alanın taklit ürünler olduğunu ve Ülkemizin taklit ürünler sorunuyla gerek iç piyasada gerekse de Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla AB'ye geçiş noktası olmasından kaynaklanan sorunlar nedenleriyle iki ayrı boyutta mücadele yürütülmekte olduğunu belirten ASAN:

“Türkiye'nin coğrafi konumundan kaynaklanan geçiş noktası pozisyonu, Türkiye'nin taklit ürünlerle mücadelesine ayrı bir boyut kazandırmaktadır. Şöyle ki Uzakdoğu ve Asya menşeili taklit ürünlerin Batı'ya gönderilmesi aşamasında Türkiye transit rotası olarak seçilmektedir ve bu anlamda Türkiye'nin taklit ürünlerle mücadelesi ayrı bir önem kazanmaktadır.” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun taklitle mücadelede her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu söyleyen ASAN, konu ile ilgili tüm paydaşlara kurumsal imkânlar ve mevzuat dâhilinde her tür katkının sağlayacağını ifade etti.

ASAN’ın ardından INTA Taklitle Mücadele Alt Komite Başkanı Av. Okan ÇAN da bir konuşma yaptı.

Seminer, Taklitle Mücadeledeki Güncel Durum, Taklitle Mücadelenin Güçlendirilmesi oturumları ile gün boyu devam etti.

 

Fotoğraflar