Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Patent ve Marka Kurumu 24. Danışma Kurulu Toplantısı (31.12.2019)

Türk Patent ve Marka Kurumu 24. Danışma Kurulu toplantısını 30 Aralık 2019 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR’ın Başkanlığında gerçekleştirdi. 

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN toplantıda, Kurumun 2019 yılı faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı. 

2019 yılında gerçekleşen sınai mülkiyet verilerine ilişkin bilgiler paylaşan ASAN, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalardan da söz etti.

Toplantı, Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini aktarması, öne çıkan konuların görüşülmesiyle son erdi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna, faaliyetleri çerçevesinde yardımcı olmak maksadıyla kurulan Danışma Kurulu, Türkiye'nin teknolojik gelişimine, sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az bir kez toplanıyor.

TÜRKPATENT Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, TOBB, Türk Eczacılar Birliği, TMMOB, Türk Tabibleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği beş üniversiteden birer üye ile en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarından birer üyeden oluşuyor. Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabiliyor. 

Fotoğraflar