Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Hezarfen Medikal Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi İzmir'de Başlatıldı (29.05.2014)

Türk Patent Enstitüsü tarafından KOBİ’lere yönelik olarak geliştirilen ’Hezarfen' Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi bugün Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törenle İzmir’de medikal sektörüne yönelik başlatıldı.

Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, Ege Üniversitesi ve EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) işbirliğiyle, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) katkılarıyla organize edilen Projenin açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Profesör Doktor İsmail CERİTLİ, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Temsilcisi Monika ZİKOVA, , Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcısı Yusuf KESKİN, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim GÖKÇÜOĞLU ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Profesör Doktor İsmail CERİTLİ açılışta yaptığı konuşmada, ülkemizin ekonomik rekabet gücünün yukarılara taşınmasında önemli bir fonksiyonu bulunan sınai mülkiyet sisteminin arzuladığımız seviyeye gelmesi için Bakanlıkça gerekli adımların atıldığını belirterek, sınai mülkiyet mevzuatını, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile daha uyumlu hale getirmek ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek amacıyla hazırlanan Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine geldiği Tasarının yakın zamanda yasalaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sınai mülkiyet konusunda yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. CERİTLİ, teknoloji ve yenilik destekleri ve ekonomik büyümenin bir sonucu olarak, Türkiye sınai mülkiyet alanında oldukça iyi bir seviyeye geldiğini söyledi. Ülke olarak 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasında bu seviyenin çok daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulyarak, bugün açılışı yapılan Hezarfen Medikal Projesinin ve benzer proje ve faaliyetlerin bu açıdan kritik öneme haiz olduğunu belirtti. Hezarfen Projesinin, KOBİlerde İnovasyon yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi açısından ortaya koyduğu başarılı sonuçları nedeniyle Hükümet Programı ve Bakanlıkça hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planına girdiğini aktardı. Hezarfen Projesi’nin KOBİlerde sınai hakların etkin kullanımı yoluyla inovasyon sürecinin daha doğru ve profesyonel yönetimi konusunda önemli katkıları olacağını ifade etti.

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, konuşmasında, TPE ve Ege Üniversitesi arasındaki sıkı işbirliğinden söz ederek “Patent Enformasyon Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması Pilot Projesi ile TPE/Avrupa Patent Ofisi işbirliğinde yürütülen Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesini örnek gösterdi.

Bugün başlatılan KOBİ’lerimize yönelik olarak uygulanacak Hezarfen Medikal Projesinin aslında 2007 yılından itibaren uygulanmakta olan bir proje olduğunu belirten Prof. Dr. Habip ASAN, ancak İzmir uygulamasının özelliğinin, projeye Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının katılmasıyla uluslararası bir aktörün dahil olması olduğuna dikkat çekti.

Sınai mülkiyetin potansiyel kullanıcıları ve yararlanıcıları olan KOBİ’lerimize sınai mülkiyet bilgisinin ulaştırılmasının Türk Patent Enstitüsünün temel sorumluluklarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Habip ASAN, sınai mülkiyetin üretilmesi noktasında KOBİ’ler sahip oldukları potansiyel ile her türlü desteğin sağlanması noktasında Hezarfen Projesinin ortaya çıktığını ifade etti.

Projenin ilk uygulamasını Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirildiği, daha sonra 2008 yılında ASO Sincan OSB’de, 2009 yılında Konya’da, 2010 yılında Gaziantep’te, 2011 yılında Kocaeli’de, geçtiğimiz yıl ise Kayseri ve Eskişehir’de uyguladığı bilgisini aktardı.

Prof. Dr. Habip ASAN, KOBİ’lerimiz için mikro düzeyde önem arz eden makro ölçekten bakıldığında da ülkemiz için kritik öneme sahip olan inovasyon döngüsünün en kritik halkası sınai mülkiyet haklarının, ülkemiz 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasında önemli rolü olacağını belirtti. 

KOBİ’leri sınai mülkiyet alanında çok daha aktif birer aktör haline getirebilmek için bu alandaki teşviklerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, patentlerin lisans gelirlerinin arttırılması, ülkemizde buluşların ticarileştirilmesi, lisans ve devir işlemlerinin kolaylaştırılması yönünde verilen teşviklerden yapılan çalışmalardan söz etti.

Prof. Dr. Habip ASAN, Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Projesi kapsamında; fikri mülkiyet haklarının önemi, medikal teknolojilerde inovasyon ve patent araştırması ve üniversite-sanayi işbirliğinde patent hakları paylaşımı tecrübesi konularında paneller düzenleneceğini, 30 firmaya fikri mülkiyet hakları, patent araştırması ve tasarım geliştirme konusunda detaylı birebir danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek proje uygulama aşamalarından bahsetti.

Açılışın ardından, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcısı Yusuf KESKİN, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim GÖKÇÜOĞLU 'Hezarfen Medikal' Projesinin İzmir'de uygulanmasına yönelik oluşturulan işbirliği protokolünü imzaladılar.

Etkinlik çerçevesinde, İzmir’de sınai mülkiyet haklarında en fazla başvuruda bulunan firmalara da teşekkür plaketi verildi.

Proje ile işletmelerin inovasyon ve Ar-Ge yönetimi kapasitelerini geliştirmek, sınai mülkiyet haklarının kullanımını artırmak ve işletmeleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amaçlanıyor.

 

Davetiye ve Program